Rólunk

A Szentágothai János Kutatóközpont a PTE korszerű, nemzetközi tudományszervezési és menedzsment normák szerint kialakított új intézménye, amely az élettudományi, élettelen természettudományi, valamint környezettudományi oktatás...

Tovább

Bejelentkezés


Nagy intenzitású terahertzes kutatócsoport

 • Kutatási koncepció
 • Munkatársak
 • K+F+I eredmények
 • Szolgáltatások
 • Laboratóriumok, műszerek
 • Galériák

Nemlineáris terahertzes spektroszkópiát is lehetővé tevő, nagy energiájú és extrém nagy térerősségű ultrarövid terahertzes impulzusok előállítása és alkalmazása, új alkalmazási lehetőségek felkutatása az anyag-, az élet- és orvostudományok területén.

Elektromos töltéssel rendelkező részecskék (elektronok, protonok valamint ionok) manipulálása, gyorsítása, fókuszálása, impulzusaik időbeli formázása az extrém térerősségű terahertzes sugárzás felhasználásával. A hadronterápia céljából kis bemenő protonenergiával megvalósítható laboratóriumi méretű protongyorsító elméletének kidolgozása. Egyciklusú extrém ultraibolya és röntgen tartományba eső sugárzás keltése Thomson szórással.

Az ELI (Extreme Light Infrastructure) program keretében az attoszekundumos fényimpulzusok létrehozása a terahertzes sugárzással segített magasharmonikus keltés módszerével.

Eddigi eredményeink: Optimális tervezési paramétereket adtunk meg a leképezést használó döntött impulzusfrontú THz gerjesztő elrendezésre. Kimutattuk, hogy a szokásos 800 nm-nél hosszabb pumpáló hullámhosszakat, valamint döntött impulzusfrontot használva félvezető anyagok (pl. ZnTe, GaP) alkalmasak a LiNbO3-hoz hasonló, vagy azt meghaladó THz keltési hatásfok elérésére. Kimutattuk, hogy LiNbO3 esetén az elérhető THz térerősség több, mint tízszeresre növelhető ~500 fs-os pumpáló impulzushossz alkalmazásával és a kristály alacsony hőmérsékletre való hűtésével. Ezzel a technikával az 1 THz körüli frekvenciatartományon lehetővé válik 10 mJ-t meghaladó energiájú, 100 MV/cm-t elérő térerősségű egyciklusú THz impulzusok előállítása.

 • Optikai egyenirányításon alapuló gerjesztésű THZ-es sugárforrás – Magyar bejelentés száma: P1000514;Nemzetközi bejelentés száma: PCT/HU2011/000081
 • Optikai eszköz szélessávú nemlineáris optikai folyamatokhoz – Magyar bejelentés száma: P1000179; nk-i bej. száma: PCT/HU2011/000031
 • Összeállítás és eljárás elektromosan töltött részecskék manipulálására Magyar bejelentés azonosítója: 107592-13373d
 • Eljárás és berendezés nagyfeszültségű és nagyáramú gyors elektromos impulzusok plazma csatornában történő előállítására – Magyar bej: P1000368; Nki-i bej: PCT/HU2011/000069
 • Rövid periódusú undulátor – Magyar bejelentés: P1100452

Tudományos kutatás, félvezető ipar, gyógyszeripar, biztonságtechnika

 • Időtartománybeli terahertzes spektroszkópia (TDTS)
 • terahertzes pumpa-próba vizsgálatok

 

Nagy intenzitású, különleges hullámhosszú ultrarövid impulzusú lézerek - Külső felhasználók részére szolgáló felhasználási szabályzat nyilvános elérhetősége

Application Form

 • Nagytisztaságú laboratóriumi tér áll rendelkezésre kontrollált hőmérsékleti körülményekkel, ahol jelenleg milliwatt átlagteljesítményű THz-es forrás üzemel.
 • Időtartománybeli THz-es spektrométer 3 THz sávszélességgel. Közeli infravörös tartományú impulzus lézerek, amelyek nyalábjainak széles körű karakterizálása megoldott.
 • A látható hullámhossz tartománytól a távoli infravörös tartományig optikai felszereltség és diagnosztikai műszerezettség.
 • Optikai eszközök és mérőelektronika terahertzes spektroszkópiai vizsgálatokhoz.

Nagy intenzitású terahertzes kutatócsoport