Rólunk

A Szentágothai János Kutatóközpont a PTE korszerű, nemzetközi tudományszervezési és menedzsment normák szerint kialakított új intézménye, amely az élettudományi, élettelen természettudományi, valamint környezettudományi oktatás...

Tovább

Bejelentkezés


Lab-on-a-Chip kutatócsoport

 • Kutatási koncepció
 • Munkatársak
 • Publikációk
 • Elnyert pályázatok
 • Szolgáltatások
 • Laboratóriumok, műszerek
 • Galériák

A jelen hosszú távú program célja az ún. nem-invazív, betegágy melletti, miniatürizált klinikai diagnosztikus eszközök népszerűsítése és kifejlesztése, valamint ezek alkalmazása mennyiségi és minőségi biomarkerek meghatározásában. A betegágy melletti meghatározások (az ún. point-of-care PoCT technikák) különösen nagy érdeklődésre tarthatnak számot a sejt-biológiában, tekintettel a potenciális alkalmazási lehetőségükre az ún. személyre szabott gyógyításban. Kutatásaink jelenleg az alábbi területeken folynak:

Kutatásaink érintik az in vitro fertilizált embriók életképességének molekuláris markereinek nem-invazív vizsgálatát a sejtkultúrás médium felhasználásával. A jelenleg alkalmazott képi indikátorok alapján történő érékelés mellett egyéb paraméterek bevonása is szükséges, mivel a képi értékelés alapján megfelelőnek minősített embriók beültetése túl alacsony százalékban vezet sikeres terhességhez. A szabadalmaztatott módszer elméleti háttere egy fehérje marker azonosítása volt, melynek mennyiségi vizsgálata alapján lehetővé válik a morfológiailag megfelelő, de nem-életképes embriók szelekciója. Távlati célunk a technológiát miniatürizált, PoCT eszközzé fejleszteni. Hasonlóan nem-invazív módon, kizárólag a tápoldat felhasználásával már néhány sejtes állapotban sikeresen mutattunk ki kromoszómális aberrációkat (pl. aneuploidia), illetve az „Y” kromoszómához kötött DYS14 gén jelenlétét.

Súlyos, életet veszélyeztető szisztémás gyulladásos folyamatokban (szepszis) az egyénre szabott orvoslás tükrében fontos a betegség súlyosságának gyors és megbízható megítélése, biomarkerek segítségével. A keringésbe kerülő aktin és gelszolin, a vizeletben az extrém mennyiségű orosomucoid megjelenése valamint a szérum szabad és összkortizol szintjének meghatározása jó korrelációt mutat a betegség súlyosságával és egyben prediktív értékű is.

A daganatos betegségekben a vérben keringő és izolálható tumorsejtek száma és in vitro invazivitása korrelációt mutat a betegség súlyosságával, a tumor metasztatikus potenciáljával. A betegágy melletti (PoCT) eszközök kifejlesztése a keringő tumorsejtek kimutatására, azok kvantifikálására igen fontos segítséget nyújt a klinikusok számára a terápia tervezésében és a betegség követésében.

A 3D sejttenyésztési technika az élőben lejátszódó sejt-sejt és sejt-molekula kölcsönhatások modellezésére az eddig legjobban bevált módszer. A 3D eljárás lehetővé teszi daganatsejtek és egészséges sejtek tenyésztését egyazon mátrixban, modellezve az in vivo viszonyokat. Ez a módszer alkalmas a daganatsejtek viselkedésének (invazivitás, metasztázis képzés) és kemoterápiás érzékenységének vizsgálatát az emberi szervezethez hasonló körülmények közt.

 1. Éva Tékus, Márk Váczi, Zoltán Horváth-Szalai, Andrea Ludány, Tamás Kőszegi, Márta Wilhelm. Plasma actin, gelsolin and orosomucoid levels after eccentric exercise. JOURNAL OF HUMAN KINETICS &: p. &. (2017)
 2. Kustán Péter, Szirmay Balázs, Horváth-Szalai Zoltán, Ludány Andrea, Kovács Gábor L, Miseta Attila, Kőszegi Tamás, Mühl Diána. Urinary orosomucoid: a novel, early biomarker of sepsis with promising diagnostic performance. CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE 55:(2) pp. 299-307. (2017)
 3. Éva Brigitta Patay, Nikolett Sali, Tamás Kőszegi, Rita Csepregi, Viktória Lilla Balázs, Tibor Sebastian Németh, Tibor Németh, Nóra Papp. Antioxidant potential, tannin and polyphenol contents of seed and pericarp of three Coffea species. ASIAN PACIFIC JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE 9:(4) pp. 366-371. (2016)
 4. Horváth-Szalai Zoltán, Kustán Péter, Mühl Diána, Ludány Andrea, Bugyi Beáta, Kőszegi Tamás. Antagonistic sepsis markers: serum gelsolin and actin/gelsolin ratio. CLINICAL BIOCHEMISTRY &: p. &. (2016)
 5. Kustán Péter, Szirmay Balázs, Horváth-Szalai Zoltán, Ludány Andrea, Lakatos Ágnes, Mühl Diána, Christensen Per Hjort, Miseta Attila, Kovács L Gábor, Kőszegi Tamás. Urinary orosomucoid: validation of an automated immune turbidimetric test and its possible clinical use. BIOCHEMIA MEDICA 26:(3) pp. 421-430. (2016)
 6. Miklós Poór, Zita Zrínyi, Tamás Kőszegi. Structure related effects of flavonoid aglycones on cell cycle progression of HepG2 cells: Metabolic activation of fisetin and quercetin by catechol-O-methyltransferase (COMT). BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY 83: pp. 998-1005. (2016)
 7. Nikolett Sali, Sándor Nagy , Miklós Poór, Tamás Kőszegi. Multiparametric luminescent viability assay in toxicology models: a critical evaluation. JOURNAL OF PHARMACOLOGICAL AND TOXICOLOGICAL METHODS 79: pp. 45-54. (2016)
 8. Tamás Kőszegi, Miklós Poór. Ochratoxin A: Molecular Interactions, Mechanisms of Toxicity and Prevention at the Molecular Level. TOXINS 8: Paper 111. 25 p. (2016)
 9. Miklós Poór, Sándor Kunsági-Máté, Lajos Szente, Gergely Matisz, Györgyi Secenji, Zsuzsanna Czibulya, Tamás Kőszegi. Interaction of ochratoxin A with quaternary ammonium beta-cyclodextrin. FOOD CHEMISTRY 172: pp. 143-149. (2015)
 10. Miklós Poór, Yin Li, Gergely Matisz, László Kiss, Sándor Kunsági-Máté, Tamás Kőszegi. Quantitation of species differences in albumin-ligand interactions for bovine, human and rat serum albumins using fluorescence spectroscopy: A test case with some Sudlow's site I ligands. JOURNAL OF LUMINESCENCE 145: pp. 767-773. (2014)
 11. Yin Li, Zsuzsanna Czibulya, Miklós Poór, Sophie Lecomte, László Kiss, Etienne Harte, Tamás Kőszegi, Sándor Kunsági-Máté. Thermodynamic study of the effects of ethanol on the interaction of ochratoxin A with human serum albumin. JOURNAL OF LUMINESCENCE 148: pp. 18-25. (2014)
 12. Miklós Poór, Mónika Kuzma, Gergely Matisz, Yin Li, Pál Perjési, Sándor Kunsági-Máté, Tamás Kőszegi. Further aspects of ochratoxin A – cation interactions: complex formation with zinc ions and a novel analytical application of ochratoxin A – magnesium interaction in the HPLC-FLD system. TOXINS (BASEL) 6:(4) pp. 1295-1307. (2014)
 13. Miklós Poór, Yin Li, Sándor Kunsági-Máté, József Petrik, Sanda Vladimir-Knežević, Tamás Kőszegi. Molecular displacement of warfarin from human serum albumin by flavonoid aglycones. JOURNAL OF LUMINESCENCE142:pp. 122-127. (2013)
 14. Miklós Poór, Sándor Kunsági-Máté, Zsuzsanna Czibulya, Yin Li, Beáta Peles-Lemli, József Petrik, Sanda Vladimir-Knežević,Tamás Kőszegi. Fluorescence spectroscopic investigation of competitive interactions between ochratoxin A and 13 drug molecules for binding to human serum albumin. LUMINESCENCE 28:(5) pp. 726-733. (2013)
 15. Miklós Poór, Sándor Kunsági-Máté, Gergely Matisz, Yin Li, Zsuzsanna Czibulya, Beáta Peles-Lemli, Tamás Kőszegi. Interaction of alkali and alkaline earth ions with Ochratoxin A. JOURNAL OF LUMINESCENCE 135: pp. 276-280. (2013)
 16. Miklós Poór, Yin Li, Sándor Kunsági-Máté, Zsófia Varga, Attila Hunyadi, Balázs Dankó, Fang-Rong Chang, Yang-Chang Wu, Tamás Kőszegi. Protoapigenone derivatives: albumin binding properties and effects on HepG2 cells. JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY B-BIOLOGY 124: pp. 20-26. (2013)
 17. Montskó G, Zrínyi Z, Janáky T, Szabó Z, Várnagy Á, Kovács GL, Bódis J. Noninvasive embryo viability assessment by quantitation of human haptoglobin alpha-1 fragment in the in vitro fertilization culture medium: an additional tool to increase success rate. FERTILITY AND STERILITY 103:(3) pp. 687-693. (2015)
 18. Montskó G, Tarjányi Z, Mezősi E, Kovács GL. A validated method for measurement of serum total, serum free, and salivary cortisol, using high-performace liquid chromatography coupled with high-resolution ESI-TOF mass spectrometry. ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY 406:(9-10) pp. 2333-2341. (2014)
 19. Zita Tarjányi, Gergely Montskó, Péter Kenyeres, Zsolt Márton, Roland Hágendorn, Erna Gulyás, Orsolya Nemes, László Bajnok, Gábor L Kovács, Emese Mezősi. Free and total cortisol levels are useful prognostic markers in critically ill patients: a prospective observational study. EUROPEAN JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY 171:(6) pp. 751-759. (2014)
 20. Montskó G, Zrínyi Z, Janáky T, Szabó Z, Várnagy Á, Kovács GL, Bódis J. Embryo viability assessment using biomarkers of the culture medium. EGÉSZSÉG-AKADÉMIA 5:(4) pp. 215-222. (2014)
 21. Zrínyi Zita, Várnagy Ákos, Gödöny Krisztina, Montskó Gergely, Kovács L. Gábor, Bódis József. Visual and biochemical indicators of embryo viability during in vitro fertilization. EGÉSZSÉG-AKADÉMIA 5:(1) pp. 12-16. (2014)
 22. Labadi A, Grassi ES, Gellen B, Kleinau G, Biebermann H, Ruzsa B, Gelmini G, Rideg O, Miseta A, Kovacs GL, Patocs A, Felszeghy E, Nagy EV, Mezosi E, Persani L. New variants in a Hungarian cohort reveal structural insights on TSH receptor maturation and signaling. JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM in press (2015)

 

 1. Rideg O, Gombos K, Miseta A, Kovács LG. A humán papillómavírus nem válogat. IME: INFORMATIKA ÉS MENEDZSMENT AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN 13:(8) pp. 58-62. (2014)
 2. Rideg O, Fekete Cs, Tóth Zs, Bihari Z, Nagy G, Várnagy Á, Bódis J, Kovács GL. Microsatellite analysis of the DNS-content of embryonal medium: opportunities and challenges. EGÉSZSÉG-AKADÉMIA 5:(4) pp. 235-246. (2014)
 3. Czéh Boldizsár, Kalangyáné Varga Zsófia K, Henningsen Kim, Kovács Gábor L, Miseta Attila, Wiborg Ove. Chronic stress reduces the number of GABAergic interneurons in the adult rat hippocampus, dorsal-ventral and region specific differences. HIPPOCAMPUS 25:(3) pp. 393-405. (2015)
 4. Kovács GL. Korai diagnosztika, prognosztika és szűrések a laboratóriumi diagnosztikában. MAGYAR BELORVOSI ARCHIVUM 68: pp. 81-84. (2015)
 5. Bodis J, Peti AM, Sulyok E, Kovacs GL, Varnagy A. Serum and follicular fluid fetuin-A in women undergoing in vitro fertilization. CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE 52:(9) pp. 1313-1318. (2014)
 6. Bódis József, Papp Szilárd, Vermes István, Sulyok Endre, Tamás Péter, Farkas Bálint, Zámbó Katalin, Hatzipetros Ioannis, Kovács L Gábor. "Platelet-associated regulatory system (PARS)" with particular reference to female reproduction. JOURNAL OF OVARIAN RESEARCH 7: Paper 55. 10 p. (2014)
 7. Kovacs GL. Új lehetőségek és bevált utak a prosztatarák laboratóriumi diagnosztikájában. MAGYAR ONKOLÓGIA 58:(4) pp. 301-309. (2014)
 8. Réger Barbara, Tóth Orsolya, Litter Ilona, Pótó László, Nagy Ágnes, Mózes Réka, Miseta Attila, Kovács L Gábor, Losonczy Hajna. Véralvadási paraméterek változása normál várandósság során. MAGYAR NŐORVOSOK LAPJA 77:(2) pp. 4-10. (2014)
 9. Miko E, Meggyes M, Bogar B, Schmitz N, Barakonyi A, Varnagy A, Farkas B, Tamas P, Bodis J, Szekeres-Bartho J, Illes Z, Szereday L. Involvement of Galectin-9/TIM-3 Pathway in the Systemic Inflammatory Response in Early-Onset Preeclampsia. PLOS ONE 8:(8) Paper e71811. 9 p. (2013)
 10. V Csakvary, T Puskas, G Oroszlan, P Lakatos, B Kalman, G L Kovacs, E Toldy. Hormonal and biochemical parameters correlated with bone densitometric markers in prepubertal Hungarian children. BONE 54:(1) pp. 106-112. (2013)
 11. Virágh É; Horváth D, Lőcsei Z, Kovács L, Jáger R, Varga B, Kovács L G, Toldy E. Vitamin D supply among healthy blood donors in County Vas, Hungary. ORVOSI HETILAP (ISSN: 0030-6002) (eISSN: 1788-6120) 153: (41) pp. 1629-1637. (2012
 12. Kovacs GL. Laboratóriumi medicina: a feltárásra váró kincsesbánya. IME: INFORMATIKA ÉS MENEDZSMENT AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN (ISSN: 1588-6387) (eISSN: 1789-9974) 11: (6) pp. 17-19. (2012)
 13. Csakvary V, Erhardt E, Vargha P, Oroszlan G, Bodecs T, Török D, Toldy E; Kovacs GL. Association of Lean and Fat Body Mass, Bone Biomarkers and Gonadal Steroids with Bone Mass during Pre- and Midpuberty. HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS (ISSN: 1663-2818) (eISSN: 1663-2826) 78: (4) pp. 203-211. (2012)
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0053 Mesterséges megtermékenyítés sikerességét
befolyásoló tápoldat-markerek vizsgálata 2.400.000 EUR

TÁMOP 4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0004 sz. „Mesterséges megtermékenyítés sikerességének növelése non-invazív módszerekkel.  1.00.0000 EUR

OTKA 115394 Early biochemical indicators of embryo viability. 93.000 EUR

GINOP-2.3.2-15 Chip-technológia alkalmazása a humán in vitro fertilizáció eredményességének javításában. 6.370.000 EUR

 • ELISA tesztek végzése
 • Viabilitás – toxicitás tesztek végzése sejtkultúrákon, plate reader-en
 • Antioxidáns kapacitás mérése biológiai mintákban plate reader-en
 • Keringő tumorsejtek kimutatása perifériás vérből mikrofluidikai chip-pel
 • Western blot kvantitatív kemilumineszcenciás módszerrel
 • Kvantitatív folyadék kromatográfiás mérések
 • Folyadék kromatográfiával kapcsolt tömegspektrometriás mérések
 • Fluoreszcencia spektroszkópia és polarizációs mérések
 • DNS szekvenálás, PCR vizsgálatok
 • Flow cytometry
 • Liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC/MS/MS)
 • Clean-room
 • microfluidic
 • AFM (atomic force microscop)
 • Confocal microscopy