About us

A Szentágothai János Kutatóközpont a PTE korszerű, nemzetközi tudományszervezési és menedzsment normák szerint kialakított új intézménye, amely az élettudományi, élettelen természettudományi, valamint környezettudományi oktatás...

Tovább

Bejelentkezés

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Login


Signal Transduction Research Group

 • Research concept
 • Members
 • Publications
 • Awarded projects
 • R and D results
 • Laboratories, instruments
 • Galéria

Onkolítikus virus indukált génexpressziós változások

Az onkolítikus vírusok szelektív citotoxicitást mutatnak tumorsejtekkel szemben, így a daganatok elleni küzdelem ígéretes eszközei. Egyik részletesen tanulmányozott típusuk a madarakban patogén, de emberre ártalmatlan Newcastle betegség vírusa (NBV). Kutatócsoportunk egy attenuált NBV-törzs (MTH-68/H) citotoxikus hatásának mechanizmusát tanulmányozza. Az MTH-68/H minden általunk vizsgált humán és rágcsáló tumor sejtvonalra citotoxikus hatású, míg normális fibroblasztok rezisztensek a vírussal szemben. PC12 patkány phaeochromocytoma sejteket használva modellrendszerként megállapítottuk, hogy az MTH-68/H (I) replikálódik ezekben a sejtekben, ezáltal (II) apoptotikus pusztulásukat okozza; (III) a vírusindukált sejthalál nem igényli a p53 fehérje részvételét; (IV) a folyamat során a stresszkináz utak (JNK és p38 MAPK) elnyújtott aktivációja figyelhető meg; (V) a vírus-indukált sejthalálban az endoplazmatikus retikulum stressz valószínűleg fontos szerepet játszik. Mivel a vizsgált tumor-sejtvonalak MTH-68/H-érzékenysége nagyon különböző, az onkolítikus vírus-terápia hatékonyságának „megjósolásához” fontos lenne azonosítani azokat a jelátviteli fehérjéket, melyek meghatározzák a tumorsejtek NBV-érzékenységét. Erre a célra PC12 sejtek mutagenizálásával olyan szubklónokat izoláltunk, melyek teljes rezisztenciát mutatnak MTH-68/H vírussal szemben. Ezekben az NBV-rezisztens sejtvonalakban vizsgáljuk a vírus-fertőzés különböző fázisait (vírus-adszorpció és –internalizáció, a MAPK-utak aktiválása, interferon-szekréció, endoplazmatikus retikulum stressz, apoptózis). Az NBV-érzékenységet meghatározó fehérjék azonosítását megkönnyíti az NBV-fertőzött PC12 sejtekben elvégzett génexpressziós profil vizsgálat. A fertőzést követően többszáz gén indukálódott, míg sok más gén expressziója csökkent. Ezek jelentőségének vizsgálata folyamatban van.

 

2. A differenciáció jelátvitelének tanulmányozása

Munkacsoportunkkal mitogén-aktivált protein kináz kaszkádok enzimeinek aktivációját és lokalizációját vizsgáljuk idegsejt prekurzor (patkány feokromocitóma / PC12) tenyészetekben, hagyományos (idegi növekedési faktor / NGF-fel) kiváltott, illetve alternatív (pl. proteaszóma gátló, vagy urokortin) kezelést követő stimuláció / differenciáció során. Vad típusú és mutáns sejtvonalak segítségével keressük az egyes szerek által kiváltott differenciációhoz szükséges, illetve elégséges enzim aktivációs és sejten belüli eloszlási mintázatokat. Alkalmazott módszereink közt meghatározó a Western-immunoblot, immunprecipitáció és konfokális lézer pásztázó fluoreszcencia mikroszkópia.

 

3. Endoplazmatikus stressz vizsgálata glioblastoma multiforme sejtekben

A glioblastoma multiforme (GBM) a központi idegrendszer leggyakoribb agydaganata, igen agresszív növekedése miatt klinikai prognózisa rossz. A GBM genetikai háttere meglehetősen heterogén a tumor képződésben szerepet játszó számos jelátviteli út miatt, ami jelentősen megnehezíti általános kezelések alkalmazását gyógyításában. Az ubikviter módon expresszálódó endoplazmatikus retikulum (ER) stressz indukálta GRP78/BiP fehérje gátlása potenciális célpontként szolgálhat a glioblastoma kezelésében, mivel ez a fehérje az esetek nagy részében overexpresszálódik és ezzel hozzájárul a tumorsejtek fokozott túléléséhez, a metasztázis kialakulásához, az angiogenezishez és a drog rezisztencia kialakulásához. Célkitűzésünk, hogy a GRP78/BiP fehérje shRNS-el történő gátlásának hatását vizsgáljuk az ER stresszt indukáló tunikamicin és a hagyományos kemoterápiában alkalmazott temozolomiddal kombinációban. Kísérleteinkhez különböző glioblastoma sejtvonalakat és primer tumor sejtkultúrákat használunk fel, amelyeket monolayerként, egy síkban vagy többsejtes tumor szferoidként fogunk tenyészteni. Meghatározzuk és összehasonlítjuk a kombinációs kezelések hatásait a sejtek proliferációjára és túlélésére, génexpressziós profiljára, különböző jelátviteli utak aktivitására és a drog érzékenységre. Ezen kívül, miRNS-eket izolálunk a primer sejtkultúrákból és a betegek vér exoszómáiból és megpróbálunk korrelációt találni a kezelés kimenetele és a GBM betegek miRNS profilja között. A kutatás várható eredményei lehetőséget nyújtanak egy új terápiás stratégia kidolgozására és prognosztikus biomarkerek felderítésére ebben a meglehetősen rosszindulatú és gyógyíthatatlan betegségben.Berta Gergely, Harci Alexandra, Tarjányi Oktávia, Vecsernyés Mónika, Balogh András, Pap Marianna, Szeberényi József, Sétáló György Jr: Partial rescue of geldanamycin-induced TrkA depletion by a proteasome inhibitor in PC12 cells. Brain Research 1520: pp. 70-79. (2013) IF: 2.879

Halász Melinda, Polgar Beáta, Berta Gergely, Czimbalek Lívia, Szekeres-Barthó Júlia: Progesterone-induced blocking factor differentially regulates trophoblast and tumor invasion by altering matrix metalloproteinase activity. Cellular And Molecular Life Sciences 70:(23) pp. 4617-4630. (2013) IF: 5.615

Horvatovich Katalin, Hafner Dóra, Bodnár Zsófia, Berta Gergely, Hancz Csaba, Dutton Mike, Kovács Melinda: Dose-related genotoxic effect of T-2 toxin measured by comet assay using peripherial blood mononuclear cells of healthy pigs. Acta Veterinaria Hungarica 61:(2) pp. 175-186. (2013) IF: 1.173

Tarjányi Oktávia, Berta Gergely, Harci Alexandra, Bacsa Eszter, Stark Borbála, Pap Marianna, Szeberényi József, Sétáló György Jr: The role of Src protein in the process formation of PC12 cells induced by the proteasome inhibitor MG-132. Neurochemistry International 63:(5) pp. 413-422. (2013) IF: 2.659

Bator, J., Varga, J., Szeberenyi, J. The effect of sodium nitroprusside on survival and stress signaling in PC12 rat phaeochromocytoma cells expressing a dominant negative RasH mutant protein. Biochemistry and cell biology-biochimie et biologie cellulaire 91 (4): 230-235 (2013) IF: 2.350

Kellermayer Zoltán, Fisi Viktória, Mihalj Martina, Berta Gergely, Kóbor József, Balogh Péter: Structural characteristics and cellular constituents of the follicular depositionof marginal zone macrophage receptor MARCO in the mouse spleen. Journal of Histochemistry and Cytochemistry 62(6):436-449 (2014) IF: 2.255

Kellermayer Zoltán, Mihalj Martina, Lábadi Árpád, Czömpöly Tamás, Mike Lee, Edward O'Hara, Eugene C. Butcher, Berta GergelyBalogh András, Arnold Hans-Henning, Balogh Péter: Absence of Nkx2-3 homeodomain transcription factor reprograms the endothelial addressin preference for lymphocyte homing in Peyer's patches. Journal of Immunology 193(10):5284-93 (2014) IF: 5.362

Judit Varga, Judit Bátor, Márton Péter, Zita Árvai, Marianna Pap, György Sétáló Jr., József Szeberényi:The role of the p53 protein in nitrosative stress-induced apoptosis of PC12 rat pheochromocytoma cells. Cell Tissue Res 358 (1): 65-74 (2014). IF: 3.333

A. Balogh, J. Bátor, L. Markó, M. Németh, M. Pap, Gy. Sétáló Jr., D. N. Müller, L. K. Csatary, J. Szeberényi: Gene Expression Profiling in PC12 Cells Infected with an Oncolytic Newcastle Disease Virus Strain. Virus Research 24;185:10-22, (2014) IF: 2,745

A. Balogh, M. Németh, I. Koloszár, L. Markó, K. Jinno, Cs. Szigeti, M. Heffer, Gy. Sétáló Jr., J. Szeberényi, M. Pap. Overexpression of CREB protein protects from tunicamycin-induced apoptosis in PC12 cells. Apoptosis 19(7):1080-98, (2014) IF: 3,949

Bolcskei K, Kemeny A, Sandor Z, Tekus V, Setalo G Jr, Csepregi J, Mocsai A, Pinter E, Kollar L, Helyes Z. Hydrophobic cyanine dye-doped micelles for optical in vivo imaging of plasma leakage and vascular disruption. JOURNAL OF BIOMEDICAL OPTICS 20:(1) Paper 16022. 9 p. (2015)

Szabadfi K, Estrada C, Fernandez-Villalba E, Tarragon E, Setalo G, Izura V, Reglodi D, Tamas A, Gabriel R, Herrero MT. Retinal aging in the diurnal Chilean rodent (Octodon degus): histological, ultrastructural and neurochemical alterations of the vertical information processing pathway. FRONTIERS IN CELLULAR NEUROSCIENCE 9: p. &. 31 p. (2015)

Geresdi, I, Sarkadi, N., Thompson, G, 2014: Effect of the accretion by water drops on the melting of snow. Atmospheric Research, 149, 96 -110

Thériault, J. M. , J. A. Milbrandt, J. Doyle, J. R. Minder, G.  Thompson, N. Sarkadi, I. Geresdi (2015): Impact of melting snow on the valley flow field and precipitation phase transition, Atmospheric Research, 150,  85 - 105 

Berta Gergely: ÁOK Posztdoktori ösztöndíj 2014.

Galgóczi Szilvia:

 • Lykeon Kutatói Ösztöndíj 2014
 • Campus Hungary ösztöndíj féléves részképzésre 2014
 • Campus Hungary ösztöndíj szakmai gyakorlatra 2013

Pap Marianna: Fulbright ösztöndíj 2013

Kooperációk külső intézetekkel:

dr. Gábriel Róber, PTE TTK, Biológiai Intézet, Kísérletes Állattani és Neurobiológiai Tanszék, ill. SZKK, Neurobiológia Kutatócsoport: Különféle rágcsáló fajokból származó, és alkalmanként humán retina funkcionális morfológiai, immunfluoreszcens vizsgálata lézer pásztázó, konfokális mikroszkópiával

dr. Atlasz Tamás, PTE TTK, Sportbiológia Tanszék, Testnevelés- és Sporttudományi Intézet, ill. SZKK, Neurobiológia Kutatócsoport: Urokortin jelátviteli hatásának vizsgálata patkány feokromocitóma (PC12) sejtekben

dr. Tóth Márton, PTE ÁOK, Neurológiai Klinika: Antiepileptikumok jelátvitelre kifejtett hatásának vizsgálata humán cortexben (jelenleg a mintagyűjtés fázisában)

dr. Ács Péter PTE ÁOK, Neurológiai Klinika: Cuprizone lehetséges idegrendszeri terápiás hatásainak vizsgálata modell rendszerekben.

 • Konfokális lézer pásztázó fluoreszcencia mikroszkóp
CONTACT
Dr. M.D., Ph.D. Marianna Pap
Research Group Leader
 +36 72 536001 /31565