Rólunk

A Szentágothai János Kutatóközpont a PTE korszerű, nemzetközi tudományszervezési és menedzsment normák szerint kialakított új intézménye, amely az élettudományi, élettelen természettudományi, valamint környezettudományi oktatás...

Tovább

Bejelentkezés

CAPTCHA
Ez a kérdés teszteli, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.

Bejelentkezés egyetemi azonosítóval


Jelátviteli Kutatócsoport

 • Kutatási koncepció
 • Munkatársak
 • Publikációk
 • Elnyert pályázatok
 • K+F+I eredmények
 • Laboratóriumok, műszerek
 • Galéria

Onkolítikus virus indukált génexpressziós változások

Az onkolítikus vírusok szelektív citotoxicitást mutatnak tumorsejtekkel szemben, így a daganatok elleni küzdelem ígéretes eszközei. Egyik részletesen tanulmányozott típusuk a madarakban patogén, de emberre ártalmatlan Newcastle betegség vírusa (NBV). Kutatócsoportunk egy attenuált NBV-törzs (MTH-68/H) citotoxikus hatásának mechanizmusát tanulmányozza. Az MTH-68/H minden általunk vizsgált humán és rágcsáló tumor sejtvonalra citotoxikus hatású, míg normális fibroblasztok rezisztensek a vírussal szemben. PC12 patkány phaeochromocytoma sejteket használva modellrendszerként megállapítottuk, hogy az MTH-68/H (I) replikálódik ezekben a sejtekben, ezáltal (II) apoptotikus pusztulásukat okozza; (III) a vírusindukált sejthalál nem igényli a p53 fehérje részvételét; (IV) a folyamat során a stresszkináz utak (JNK és p38 MAPK) elnyújtott aktivációja figyelhető meg; (V) a vírus-indukált sejthalálban az endoplazmatikus retikulum stressz valószínűleg fontos szerepet játszik. Mivel a vizsgált tumor-sejtvonalak MTH-68/H-érzékenysége nagyon különböző, az onkolítikus vírus-terápia hatékonyságának „megjósolásához” fontos lenne azonosítani azokat a jelátviteli fehérjéket, melyek meghatározzák a tumorsejtek NBV-érzékenységét. Erre a célra PC12 sejtek mutagenizálásával olyan szubklónokat izoláltunk, melyek teljes rezisztenciát mutatnak MTH-68/H vírussal szemben. Ezekben az NBV-rezisztens sejtvonalakban vizsgáljuk a vírus-fertőzés különböző fázisait (vírus-adszorpció és –internalizáció, a MAPK-utak aktiválása, interferon-szekréció, endoplazmatikus retikulum stressz, apoptózis). Az NBV-érzékenységet meghatározó fehérjék azonosítását megkönnyíti az NBV-fertőzött PC12 sejtekben elvégzett génexpressziós profil vizsgálat. A fertőzést követően többszáz gén indukálódott, míg sok más gén expressziója csökkent. Ezek jelentőségének vizsgálata folyamatban van.

 

2. A differenciáció jelátvitelének tanulmányozása

Munkacsoportunkkal mitogén-aktivált protein kináz kaszkádok enzimeinek aktivációját és lokalizációját vizsgáljuk idegsejt prekurzor (patkány feokromocitóma / PC12) tenyészetekben, hagyományos (idegi növekedési faktor / NGF-fel) kiváltott, illetve alternatív (pl. proteaszóma gátló, vagy urokortin) kezelést követő stimuláció / differenciáció során. Vad típusú és mutáns sejtvonalak segítségével keressük az egyes szerek által kiváltott differenciációhoz szükséges, illetve elégséges enzim aktivációs és sejten belüli eloszlási mintázatokat. Alkalmazott módszereink közt meghatározó a Western-immunoblot, immunprecipitáció és konfokális lézer pásztázó fluoreszcencia mikroszkópia.

 

3. Endoplazmatikus stressz vizsgálata glioblastoma multiforme sejtekben

A glioblastoma multiforme (GBM) a központi idegrendszer leggyakoribb agydaganata, igen agresszív növekedése miatt klinikai prognózisa rossz. A GBM genetikai háttere meglehetősen heterogén a tumor képződésben szerepet játszó számos jelátviteli út miatt, ami jelentősen megnehezíti általános kezelések alkalmazását gyógyításában. Az ubikviter módon expresszálódó endoplazmatikus retikulum (ER) stressz indukálta GRP78/BiP fehérje gátlása potenciális célpontként szolgálhat a glioblastoma kezelésében, mivel ez a fehérje az esetek nagy részében overexpresszálódik és ezzel hozzájárul a tumorsejtek fokozott túléléséhez, a metasztázis kialakulásához, az angiogenezishez és a drog rezisztencia kialakulásához. Célkitűzésünk, hogy a GRP78/BiP fehérje shRNS-el történő gátlásának hatását vizsgáljuk az ER stresszt indukáló tunikamicin és a hagyományos kemoterápiában alkalmazott temozolomiddal kombinációban. Kísérleteinkhez különböző glioblastoma sejtvonalakat és primer tumor sejtkultúrákat használunk fel, amelyeket monolayerként, egy síkban vagy többsejtes tumor szferoidként fogunk tenyészteni. Meghatározzuk és összehasonlítjuk a kombinációs kezelések hatásait a sejtek proliferációjára és túlélésére, génexpressziós profiljára, különböző jelátviteli utak aktivitására és a drog érzékenységre. Ezen kívül, miRNS-eket izolálunk a primer sejtkultúrákból és a betegek vér exoszómáiból és megpróbálunk korrelációt találni a kezelés kimenetele és a GBM betegek miRNS profilja között. A kutatás várható eredményei lehetőséget nyújtanak egy új terápiás stratégia kidolgozására és prognosztikus biomarkerek felderítésére ebben a meglehetősen rosszindulatú és gyógyíthatatlan betegségben.Berta Gergely, Harci Alexandra, Tarjányi Oktávia, Vecsernyés Mónika, Balogh András, Pap Marianna, Szeberényi József, Sétáló György Jr: Partial rescue of geldanamycin-induced TrkA depletion by a proteasome inhibitor in PC12 cells. Brain Research 1520: pp. 70-79. (2013) IF: 2.879

Halász Melinda, Polgar Beáta, Berta Gergely, Czimbalek Lívia, Szekeres-Barthó Júlia: Progesterone-induced blocking factor differentially regulates trophoblast and tumor invasion by altering matrix metalloproteinase activity. Cellular And Molecular Life Sciences 70:(23) pp. 4617-4630. (2013) IF: 5.615

Horvatovich Katalin, Hafner Dóra, Bodnár Zsófia, Berta Gergely, Hancz Csaba, Dutton Mike, Kovács Melinda: Dose-related genotoxic effect of T-2 toxin measured by comet assay using peripherial blood mononuclear cells of healthy pigs. Acta Veterinaria Hungarica 61:(2) pp. 175-186. (2013) IF: 1.173

Tarjányi Oktávia, Berta Gergely, Harci Alexandra, Bacsa Eszter, Stark Borbála, Pap Marianna, Szeberényi József, Sétáló György Jr: The role of Src protein in the process formation of PC12 cells induced by the proteasome inhibitor MG-132. Neurochemistry International 63:(5) pp. 413-422. (2013) IF: 2.659

Bator, J., Varga, J., Szeberenyi, J. The effect of sodium nitroprusside on survival and stress signaling in PC12 rat phaeochromocytoma cells expressing a dominant negative RasH mutant protein. Biochemistry and cell biology-biochimie et biologie cellulaire 91 (4): 230-235 (2013) IF: 2.350

Kellermayer Zoltán, Fisi Viktória, Mihalj Martina, Berta Gergely, Kóbor József, Balogh Péter: Structural characteristics and cellular constituents of the follicular depositionof marginal zone macrophage receptor MARCO in the mouse spleen. Journal of Histochemistry and Cytochemistry 62(6):436-449 (2014) IF: 2.255

Kellermayer Zoltán, Mihalj Martina, Lábadi Árpád, Czömpöly Tamás, Mike Lee, Edward O'Hara, Eugene C. Butcher, Berta GergelyBalogh András, Arnold Hans-Henning, Balogh Péter: Absence of Nkx2-3 homeodomain transcription factor reprograms the endothelial addressin preference for lymphocyte homing in Peyer's patches. Journal of Immunology 193(10):5284-93 (2014) IF: 5.362

Judit Varga, Judit Bátor, Márton Péter, Zita Árvai, Marianna Pap, György Sétáló Jr., József Szeberényi:The role of the p53 protein in nitrosative stress-induced apoptosis of PC12 rat pheochromocytoma cells. Cell Tissue Res 358 (1): 65-74 (2014). IF: 3.333

A. Balogh, J. Bátor, L. Markó, M. Németh, M. Pap, Gy. Sétáló Jr., D. N. Müller, L. K. Csatary, J. Szeberényi: Gene Expression Profiling in PC12 Cells Infected with an Oncolytic Newcastle Disease Virus Strain. Virus Research 24;185:10-22, (2014) IF: 2,745

A. Balogh, M. Németh, I. Koloszár, L. Markó, K. Jinno, Cs. Szigeti, M. Heffer, Gy. Sétáló Jr., J. Szeberényi, M. Pap. Overexpression of CREB protein protects from tunicamycin-induced apoptosis in PC12 cells. Apoptosis 19(7):1080-98, (2014) IF: 3,949

Bolcskei K, Kemeny A, Sandor Z, Tekus V, Setalo G Jr, Csepregi J, Mocsai A, Pinter E, Kollar L, Helyes Z. Hydrophobic cyanine dye-doped micelles for optical in vivo imaging of plasma leakage and vascular disruption. JOURNAL OF BIOMEDICAL OPTICS 20:(1) Paper 16022. 9 p. (2015)

Szabadfi K, Estrada C, Fernandez-Villalba E, Tarragon E, Setalo G, Izura V, Reglodi D, Tamas A, Gabriel R, Herrero MT. Retinal aging in the diurnal Chilean rodent (Octodon degus): histological, ultrastructural and neurochemical alterations of the vertical information processing pathway. FRONTIERS IN CELLULAR NEUROSCIENCE 9: p. &. 31 p. (2015)

Geresdi, I, Sarkadi, N., Thompson, G, 2014: Effect of the accretion by water drops on the melting of snow. Atmospheric Research, 149, 96 -110

Thériault, J. M. , J. A. Milbrandt, J. Doyle, J. R. Minder, G.  Thompson, N. Sarkadi, I. Geresdi (2015): Impact of melting snow on the valley flow field and precipitation phase transition, Atmospheric Research, 150,  85 - 105 

Berta Gergely: ÁOK Posztdoktori ösztöndíj 2014.

Galgóczi Szilvia:

 • Lykeon Kutatói Ösztöndíj 2014
 • Campus Hungary ösztöndíj féléves részképzésre 2014
 • Campus Hungary ösztöndíj szakmai gyakorlatra 2013

Pap Marianna: Fulbright ösztöndíj 2013

Kooperációk külső intézetekkel:

dr. Gábriel Róber, PTE TTK, Biológiai Intézet, Kísérletes Állattani és Neurobiológiai Tanszék, ill. SZKK, Neurobiológia Kutatócsoport: Különféle rágcsáló fajokból származó, és alkalmanként humán retina funkcionális morfológiai, immunfluoreszcens vizsgálata lézer pásztázó, konfokális mikroszkópiával

dr. Atlasz Tamás, PTE TTK, Sportbiológia Tanszék, Testnevelés- és Sporttudományi Intézet, ill. SZKK, Neurobiológia Kutatócsoport: Urokortin jelátviteli hatásának vizsgálata patkány feokromocitóma (PC12) sejtekben

dr. Tóth Márton, PTE ÁOK, Neurológiai Klinika: Antiepileptikumok jelátvitelre kifejtett hatásának vizsgálata humán cortexben (jelenleg a mintagyűjtés fázisában)

dr. Ács Péter PTE ÁOK, Neurológiai Klinika: Cuprizone lehetséges idegrendszeri terápiás hatásainak vizsgálata modell rendszerekben.

 • Konfokális lézer pásztázó fluoreszcencia mikroszkóp
KAPCSOLAT
Dr. Pap Marianna
Kutatócsoport Vezető
 +36 72 536001 /31565