Rólunk

A Szentágothai János Kutatóközpont a PTE korszerű, nemzetközi tudományszervezési és menedzsment normák szerint kialakított új intézménye, amely az élettudományi, élettelen természettudományi, valamint környezettudományi oktatás...

Tovább

Bejelentkezés

CAPTCHA
Ez a kérdés teszteli, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.

Bejelentkezés egyetemi azonosítóval


Nagyintenzitású Terahertzes Kutatócsoport

 • Kutatási koncepció
 • Munkatársak
 • Publikációk
 • K+F+I eredmények
 • Szolgáltatások
 • Laboratóriumok, műszerek
 • Galéria

Nemlineáris terahertzes spektroszkópiát is lehetővé tevő, nagy energiájú és extrém nagy térerősségű ultrarövid terahertzes impulzusok előállítása és alkalmazása, új alkalmazási lehetőségek felkutatása az anyag-, az élet- és az orvostudományok területén.

Elektromos töltéssel rendelkező részecskék (elektronok, protonok valamint ionok) manipulálása, gyorsítása, fókuszálása, impulzusaik időbeli formázása az extrém térerősségű terahertzes sugárzás felhasználásával. A hadronterápia céljából kis bemenő protonenergiával megvalósítható laboratóriumi méretű protongyorsító elméletének kidolgozása. Egyciklusú extrém ultraibolya és röntgen tartományba eső sugárzás keltése Thomson szórással.

Az ELI (Extreme Light Infrastructure) program keretében az attoszekundumos fényimpulzusok létrehozása a terahertzes sugárzással segített magasharmonikus keltés módszerével.

Eddigi eredményeink: Optimális tervezési paramétereket adtunk meg a leképezést használó döntött impulzusfrontú THz gerjesztő elrendezésre. Kimutattuk, hogy a szokásos 800 nm-nél hosszabb pumpáló hullámhosszakat, valamint döntött impulzusfrontot használva félvezető anyagok (pl. ZnTe, GaP) alkalmasak a LiNbO3-hoz hasonló, vagy azt meghaladó THz keltési hatásfok elérésére. Kimutattuk, hogy LiNbO3 esetén az elérhető THz térerősség több, mint tízszeresre növelhető ~500 fs-os pumpáló impulzushossz alkalmazásával és a kristály alacsony hőmérsékletre való hűtésével. Ezzel a technikával az 1 THz körüli frekvenciatartományon lehetővé válik 10 mJ-t meghaladó energiájú, 100 MV/cm-t elérő térerősségű egyciklusú THz impulzusok előállítása.

További információ: Nagy térerősségű terahertzes tudományDr. Almási Gábor
egyetemi tanár
almasi@fizika.ttk.pte.hu
+36 72 501500 /24490
Dr. Polónyi Gyula
tudományos munkatárs
polonyi@fizika.ttk.pte.hu
24188
Dr. Tóth György
adjunktus
tothgy@fizika.ttk.pte.hu
Benabdelghani Imene
PhD hallgató
imeneben@gamma.ttk.pte.hu
Krizsán Gergő
PhD hallgató
krizsan@fizika.ttk.pte.hu
Iroda: 29050 Labor: 29221
Nasi Luis
hallgató
luis.nasi@yahoo.com
29221
Fauzul Rizal
tudományos munkatárs
fauzulr@gamma.ttk.pte.hu
Godana Zerihun Tadele
PhD hallgató
Zerihunta@du.edu.et

Utolsó 3 év publikációi

Numerical investigation of terahertz wave driven electron acceleration generated from gas jet

S Turnár, B Sarkadi, SW Jolly, J Hebling, Z Tibai

Applied Physics B 130 (2), 1-8, 2024

 

Possibility of CO2 laser-pumped multi-millijoule-level ultrafast pulse terahertz sources

G Tóth, G Illés, G Nazymbekov, N Mbithi, G Almási, J Hebling

Scientific Reports 14 (1), 999, 2024

 

Tilted pulse front pumping techniques for efficient terahertz pulse generation

G Tóth, G Polónyi, J Hebling

Light: Science & Applications 12 (1), 256, 2023

 

Subcycle surface electron emission driven by strong-field terahertz waveforms

S Li, A Sharma, Z Márton, PS Nugraha, C Lombosi, Z Ollmann, I Márton, ...

Nature Communications 14 (1), 6596, 2023

 

Focusing of Radially Polarized Electromagnetic Waves by a Parabolic Mirror

ZT Godana, J Hebling, L Pálfalvi

Photonics 10 (7), 848, 2023

 

Demonstration of an imaging-free terahertz generation setup using segmented tilted-pulse-front excitation

G Krizsán, G Polónyi, T Kroh, G Tóth, Z Tibai, NH Matlis, G Almási, ...

Optics Letters 48 (14), 3777-3780, 2023

Scalable microstructured semiconductor THz pulse sources

Z Tibai, G Krizsán, G Tóth, G Almási, G Illés, L Pálfalvi, J Hebling

Optics Express 30 (25), 45246-45258, 2022

Investigation of terahertz pulse generation in semiconductors pumped at long infrared wavelengths

NM Mbithi, G Tóth, Z Tibai, I Benabdelghani, L Nasi, G Krizsán, J Hebling, ...

JOSA B 39 (10), 2684-2691, 2022

Spatiotemporal modeling of direct acceleration with high-field terahertz pulses

Z Tibai, S Turnár, G Tóth, J Hebling, SW Jolly

Optics Express 30 (18), 32861-32870, 2022

Design of semiconductor contact grating terahertz source with enhanced diffraction efficiency

Z Tibai, NM Mbithi, G Almási, JA Fülöp, J Hebling

Crystals 12 (8), 1173, 2022

Waveguide structure based electron acceleration using terahertz pulses

S Turnár, G Krizsán, J Hebling, Z Tibai

Optics Express 30 (15), 27602-27608

Uniformly scalable lithium niobate THz pulse source in transmission geometry

G Krizsán, Z Tibai, G Tóth, PS Nugraha, G Almási, J Hebling, JA Fülöp

Optics Express 30 (3), 4434-4443, 2022

Performance comparison of lithium-niobate-based extremely high-field single-cycle terahertz sources

G Tóth, L Pálfalvi, S Turnár, Z Tibai, G Almási, J Hebling

Chinese Optics Letters 19 (11), 111902, 2021

Absorption of pulsed terahertz and optical radiation in earthworm tissue and its heating effect

MH Abufadda, NM Mbithi, G Polónyi, PS Nugraha, A Buzády, J Hebling, ...

Journal of Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves, 1-13, 2021

Terahertz pulses induce segment renewal via cell proliferation and differentiation overriding the endogenous regeneration program of the earthworm Eisenia andrei

MH Abufadda, A Erdélyi, E Pollák, PS Nugraha, J Hebling, JA Fülöp, ...

Biomedical Optics Express 12 (4), 1947-1961, 2021

Design of a THz-driven compact relativistic electron source

S Turnár, J Hebling, JA Fülöp, G Tóth, G Almási, Z Tibai

Applied Physics B 127, 1-7, 2021

Részecskegyorsítás extrém nagy térerősségű terahertzes impulzusokkal

Z Tibai, S Turnár, B Kovács, L Pálfalvi, G Almási, J Hebling

FIZIKAI SZEMLE: MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT, 47-52

Programmable generation of terahertz bursts in chirped-pulse laser amplification

V Stummer, T Flöry, G Krizsán, G Polónyi, E Kaksis, A Pugžlys, J Hebling, ...

Optica 7 (12), 1758-1763, 2020

Lithium niobate and lithium tantalate based scalable terahertz pulse sources in reflection geometry

G o Krizsán, Z Tibai, J Hebling, L Pálfalvi, G Almási, G Tóth

Optics Express 28 (23), 34320-34327, 2020

Tilted‐Pulse‐Front Schemes for Terahertz Generation

L Wang, G Tóth, J Hebling, F Kärtner

Laser & Photonics Reviews 14 (7), 2000021, 2020

Measurement of four-photon absorption in GaP and ZnTe semiconductors

B Monoszlai, PS Nugraha, G Tóth, G Polónyi, L Pálfalvi, L Nasi, Z Ollmann, ...

Optics express 28 (8), 12352-12362, 2020

Temperature-dependent terahertz time-domain spectroscopy study of Mg-doped stoichiometric lithium niobate

A Buzády, R Gálos, G Makkai, X Wu, G Tóth, L Kovács, G Almási, ...

Optical Materials Express 10 (4), 998-1006, 2020

 

Granted         PatentNo_    Agency    Title
2022.10.18    11474414    USPTO    Reflection and/or diffraction-based method and setup to generate high-energy terahertz pulses
2021.10.06    3396447      EP    Method and setup to generate terahertz radiation
2021.03.01    231120        SZTNH    Eljárás és elrendezés EUV-VUV tartományba eső, néhány optikai ciklust tartalmazó koherens elektromágneses sugárzás keltésére
2020.08.18    10747086    USPTO    METHOD AND SETUP TO GENERATE TERAHERTZ RADIATION SCALABLE IN ENERGY
2020.06.10    3353600      EP    Method to generate terahertz radiation and terahertz radiation source
2020.05.28    231075        SZTNH    Eljárás terahertzes sugárzás keltésére, valamint terahertzes sugárforrás
2019.11.19    10481468    USPTO    METHOD TO GENERATE TERAHERTZ RADIATION AND TERAHERTZ RADIATION SOURCE
2019.07.23    10359687    USPTO    METHOD TO GENERATE TERAHERTZ RADIATION AND TERAHERTZ RADIATION SOURCE
2019.07.10    2556407      EP    Optical device for broadband nonlinear optical processes based on angular dispersion
2019.07.10    2619626      EP    Pulse excited thz waveguide source based on optical rectification
2017.12.27    2965391      EP    Method and arrangement to generate few optical cycle coherent electromagnetic radiation in the euv-vuv domain
2017.12.05    9837786      USPTO    SHORT PERIOD UNDULATOR
2017.08.16    2848099      EP    Method and setup to manipulate electrically charged particles
2017.02.28    230587        SZTNH    Rövid periódusú undulátor
2017.01.17    9548584      USPTO    Method and arrangement to generate few optical cycle coherent electromagnetic radiation in the EUV-VUV domain
2016.11.15    9497848      USPTO    METHOD AND SETUP TO MANIPULATE ELECTRICALLY CHARGED PARTICLES
2016.01.28    230314        SZTNH    Optikai eszköz szélessávú nemlineáris optikai folyamatokhoz
2015.12.28    230293        SZTNH    Összeállítás és eljárás elektromosan töltött részecskék manipulálására
2015.09.08    9128349      USPTO    PULSE EXCITED THZ WAVEGUIDE SOURCE BASED ON OPTICAL RECTIFICATION
2015.01.28    229943        SZTNH    Optikai egyenirányításon alapuló gerjesztésű THZ-es sugárforrás
                         NaN          WIPO (PCT)    Reflection- and/or diffraction-based method and setup to generate high-energy terahertz pulses
                         NaN          WIPO (PCT)    Efficient production of high-energy ultrashort ion- especially proton bunches
 

A laboratórium hozzáférhető tudományos és ipari kutatások elvégzésére az alábbi főbb területeken:

 • Időtartománybeli terahertzes spektroszkópia (TDTS)
 • Terahertzes pumpa-próba vizsgálatok
 • Femtoszekundumos lézerek

Kapcsolat: Dr. Polónyi Gyula (e-mail: polonyi@fizika.ttk.pte.hu, tel.: +36 30 073 2998)

 

 • Nagytisztaságú laboratóriumi tér kontrollált környezeti hőmérséklettel és páratartalommal.
 • Femtoszekundumos lézerek 80 mJ impulzusenergiáig és 7 W átlagteljesítményig.
 • A látható tartománytól a terahertzes tartományig optikai komponensek, műszerek és diagnosztikai eszközök.
 • Terahertzes források 10 µJ szintű impulzusenergiával és egyciklusú hullámformával.
 • Időtartománybeli terahertzes spektrométer 2,5 THz sávszélességgel (PTE Fizikai Intézetben).
 • Terahertz pumpa–terahertz próba spektroszkópiai berendezés hűthető mintatérrel.

Nagy Intenzitású Terahertzes Kutatócsoport

Laboratórium

KAPCSOLAT
Prof. Dr. Hebling János
Kutatócsoport Vezető
 +36 72 503600