Rólunk

A Szentágothai János Kutatóközpont a PTE korszerű, nemzetközi tudományszervezési és menedzsment normák szerint kialakított új intézménye, amely az élettudományi, élettelen természettudományi, valamint környezettudományi oktatás...

Tovább

Bejelentkezés

CAPTCHA
Ez a kérdés teszteli, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.

Bejelentkezés egyetemi azonosítóval


Hálózatok

Eötvös Loránd Kutatási Hálózat

1. Kutatócsoport neve: Humán Reprodukciós Kutatócsoport
Kutatócsoport vezetője, tudományos címe: Bódis József, az MTA doktora

2. Kutatócsoport neve: Klinikai Idegtudományi Képalkotó Kutatócsoport
Kutatócsoport vezetője, tudományos címe: Janszky József Vladimir, az MTA doktora

3. Kutatócsoport neve: Molekuláris Kölcsönhatások az Elválasztástudományban Kutatócsoport
Kutatócsoport vezetője, tudományos címe: Felinger Attila, az MTA levelező tagja

4. Kutatócsoport neve: Nagyintenzitású Terahertzes Kutatócsoport
Kutatócsoport vezetője, tudományos címe: Hebling János, az MTA doktora

5. Kutatócsoport neve: Szelektív Kémiai Szintézisek Kutatócsoport
Kutatócsoport vezetője, tudományos címe: Kollár László, az MTA levelező tagja

6. Kutatócsoport neve: Nukleáris-Mitokondriális Interakciók Kutatócsoport
Kutatócsoport vezetője, tudományos címe: Gallyas Ferenc, az MTA doktora

 

European Research Infrastructure tagságok

 

HECRIN

HECRIN (Hungarian European Clinical Research Infrastructure Network) egy nemzeti kutatási hálózat akadémiai indíttatású klinikai vizsgálatok támogatására, mely a nemzetközi klinikai vizsgálatokat támogató nagy európai (páneurópai) non-profit szervezet, az ECRIN (European Clinical Research Infrastructure Network) magyarországi központja.

Az ECRIN a multicentrikus klinikai vizsgálatok elősegítése érdekében összekapcsolja a tudományos partnereket és a kutatási hálózatokat Európában. A nemzeti klinikai kutatási hálózatok segítségével nyújt támogatást magas minőségű, akadémiai indíttatású (nem gyógyszergyárak által finanszírozott), nemzetközi vizsgálatok kivitelezéséhez. Jelenleg 9 európai ország kutatói hálózatát fogja össze, lehetővé téve ezáltal minden tagország számára a multinacionális klinikai kutatási projektek kezdeményezését és az azokban való részvételt minden orvostudományi területen, kihasználva az Európai Unió népességének méretéből adódó előnyöket. A szervezet saját maga nem szponzorál, nem finanszíroz, a működéshez szükséges forrást az Európai Unió keretprogramjai (H2020, FP7) biztosítják. Az ECRIN a klinikai vizsgálatok lebonyolításához szükséges szolgáltatások (módszertani támogatás, farmakovigilancia, statisztika, adatkezelés, teljes projekt menedzsment, monitoring és adminisztráció) elérhetővé tételével segíti a vizsgálatokban résztvevő országokat.

A magyar HECRIN node 2021-ben elnyerte a "TOP 50" Nemzeti Kutatási Infrastruktúra díjat.

A HECRIN oldala innen érhető el.

 

ELIXIR

Az ELIXIR-hez kapcsolódó kutatási infrastruktúrát a Bioinformatika és Genomika CF működteti

A magyar EIIXIR node 2021-ben elnyerte a "TOP 50" Nemzeti Kutatási Infrastruktúra díjat.

https://elixir-europe.org/

leírás:

Az ELIXIR Hungary az ELIXIR szervezetének magyarországi Node-ja. Az ELIXIR (European Life Science Infrastructure for Biological Information) biztosítja az élettudományi adatok és kapcsolódó szolgáltatások hozzáférhetőségét a kutatás és az ipar számára, továbbá koordinálja, egységesíti és fenntartja a bioinformatikai erőforrásokat.

Az ELIXIR egy európai kutatási infrastruktúra (research infrastructure, RI), mely az ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures), az európai kutatási infrastruktúrákat összefogó ernyőszervezet tagja a biológiai és orvosi (Biological and Medical Sciences Research Infrastructures, BMS RI) munkacsoporton belül. 

A magyar ELIXIR konzorcium irányító testületében szerepet vállal a Szentágothai János Kutatóközpont vezető kutatója, Dr. Gyenesei Attila, mint techológiai koordinátor.

sajtó:

https://szkk.pte.hu/hu/hirek/helyes_zsuzsanna_az_szkk_elnoke_nyitotta_meg_az_elixir_hungary_magyar_node_idei_elso

 

Euro-Bioimaging

ERIC (European Research Infrastructure – Európai Kutatási Infrastruktúra) szervezet tagja

https://www.eurobioimaging.eu/

A SzKK-ban illetve a PTE-n az Euro-Bioimaginghez kapcsolódó kutatási infrastruktúrák:

  • Kisállat képalkotás CF
  • Nano-Bioimaging CF
  • Szövettan és Fénymikroszkópia CF

leírás:

Széles körű, világszínvonalú biológiai és orvosbiológiai képalkotó technológiákhoz biztosít nyílt fizikai hozzáférést az élettudományokkal foglalkozó kutatóknak.

Célja a mikroszkópos és orvosi képalkotó szolgáltató laboratóriumok hálózattá szervezése, a nagy költség- és szakértelem-igényű módszerek hozzáférhetővé tétele Európában.

tagság: Ausztria, Bulgária, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Hollandia, Izrael, Magyarország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Svédország, +European Molacular Biology Laboratory (EMBL)

FNH-RI alapító tag:

https://www.wur.nl/en/Research-Results/Research-Institutes/Economic-Research/Research-topics-WEcR/Consumer-Food/Research-infrastructure-for-health-and-nutrition.htm

leírás:

„Élelmiszer, táplálkozás és egészség kutatási infrastruktúra” címmel 19 ország 120 intézményét tömörítő konzorcium a Wageningeni Egyetem vezetésével Európai Stratégiai Fórum Kutatási Infrastruktúra fejlesztési (ESFRI) felhívásra alakult, a Szentágothai János Kutatóközpont részvételével. A konzorcium az EU támogatására pályázik a 2022-2024. időszakra

A szervezet célja az EU és EU-n kívüli országok (EU 13 tagállama, USA, Kanada, Ausztrália, Dél-Afrika, Szerbia, Moldova) polgárai élelmiszerfogyasztási szokásainak a fenntartható élelmiszertermelésre, valamint a fogyasztók egészségi állapotára való hatásának dinamikus nyomonkövetése, melyet fejlesztett és új kutatási infrastruktúrákban gyűjtött és hálózatkutatási módszerekkel elemzett adatbázisok, arra épülő modellek támasztanak alá. Mindezt tenni kívánja a jelenleg fragmentált pán-európai infrastruktúra összekapcsolásával, a konzorcium tagjai számára hozzáférés biztosításával. Az élelmiszertermelési-fogyasztási láncban és a népegészségügyben gyűjtött adatok multidiszciplináris megközelítése, azok felhasználása segít új típusú termelési rendszerek, fogyasztási szokások, környezet- és egészségtudatos állampolgárok formálásában.

A kezdeményezés három pillérre az eszköz-elemzés-képzés egységére épül. A partnereknél jelenleg is rendelkezésre állnak élelmiszer termeléssel (tápanyag-, energia, vízfogyasztás) és élelmiszerfogyasztással kapcsolatos érzékszervi vizsgálati eszközök (virtuális éttermek, -boltok, érzékszervi laborok, hangulat szobák, agyműködés képelemző eszközök, genomikai-proteomikai-metabolomikai kutatási eszközök), klinikai vizsgálatok, melyek adatokat biztosítanak élelmiszerek újraformulázásához és a táplálkozási eredetű népbetegségek visszaszorításához. Ezen eszközök, módszerek nemzetközi standardizálása az adattudomány felhasználásával is egyik célja a

HU-FNH-RI Konzorciumnak. Az adatok, összefüggések kormányzati döntéseket alapozhatnak meg, élelmiszertermelő vállalkozások számára szolgáltatást jelenthetnek, az oktatási intézmények számára képzések, tananyagok, ismeretterjesztés alapját képezheti.

Az FNH-RI tagjai kormányok és minisztériumok és a tudományos közösség az egyes tagországokban alakítja ki saját nemzeti csomópontját. Az FNH-RI központi hub szerepét a Wageningen University tölti be, a magyar konzorcium vezetője a Debreceni Egyetem, a Kutatóközpont dr. Kvell Krisztián vezetésével működő Élelmiszer-Biotechnológiai Kutatócsoport munkájával is hozzájárul.

 

BBMRI (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure) nemzetközi szinten összefogja a biobankok területén működő összes fő szereplőt - kutatókat, biobankokat, az ipart és a páciensek képviselőit - az orvosbiológiai kutatás fellendítése érdekében. A BBMRI minőségirányítási szolgáltatásokat, támogatást nyújt etikai, jogi és társadalmi kérdésekben, valamint számos online eszközt és szoftvermegoldást kínál a biobankok és kutatók számára. A BBMRI-ERIC jelenleg húsz országot és egy nemzetközi szervezetet foglal magában, így az egyik legnagyobb európai kutatási infrastruktúra. A BBMRI magyarországi konzorciumát a Semmelweis Egyetem koordinálja. A tagok között a következők szerepelnek: Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, Debreceni Egyetem és a Dél-pesti Központi Kórház.

A magyar BBMRI node 2021-ben elnyerte a "TOP 50" Nemzeti Kutatási Infrastruktúra díjat.

A PTE jelenlegi iobankként működő mintagyűjteményei:

 

1.         PTE Genetikai Intézet

A biobankot 2009-ben hozták létre a XXI/2008 törvény követelményeinek megfelelően, ISO9001 tanúsítvánnyal rendelkezik, és 2017 óta a Nemzeti Akkreditációs Hatóság akkreditálta a 15189 szabvány szerint. Jelenleg mintegy 30 000 DNS-mintát tárol, amelyeket különböző biobankokba sorolnak:

- Ritka betegségek,

- daganatos (BRCA, tüdő, vastagbél) minták, 

- krónikus betegségek ( COPD, hasnyálmirigy-gyulladás), 

- neurogenetikai betegek (epilepszia, Parkinson-kór, dystonia, ataxia), és 

- farmakogenetikai vizsgálati minták, megfelelően csoportosítva. 

 

2.         Transzlációs Medicina Intézet

A Transzlációs Medicina Központ (TMC) kulcsszerepet játszik a transzlációs medicina hazai és nemzetközi fejlesztésében, kapcsolatrendszerének kiépítésében, szervezésében. A TMC-n belül működik (többek között):

- Interdiszciplináris Kutatástámogató Csoport: különböző klinikai területeket lefedő betegadat-nyilvántartó rendszer és biobank fejlesztése, klinikai vizsgálatok tervezése és indítása.  Honlap: https://tm-centre.org/

- Transzlációs molekuláris genetikai laboratórium: a krónikus hasnyálmirigy-gyulladással foglalkozó laboratórium a Transzlációs Orvostudományi Intézet része, célja a hasnyálmirigy-gyulladás kezelésével kapcsolatos alap- és transzlációs kutatások végzése.

 

3.         CENTER TBI

A CENTER-TBI ("Collaborative European NeuroTrauma Effectiveness Research in TBI") egy európai uniós (FP7 által finanszírozott) projekt keretében szérum biobankot működtet, amely fehérje biomarker molekulákat mér (több mint 4000 koponyasérülésből származó szérumminta közel 60 különböző európai helyszínről), összesen több mint 50-et. 000 szérummintát több mint 60 európai laboratóriumból, valamint fenntartja a 2002 nyarán indított "Pécsi Súlyos Fejsérülés Adatbázist", amely a Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinikáján kezelt több mint 700 súlyos fejsérült beteg klinikai adatait tartalmazza, valamint az adatok statisztikai elemzését és publikálását különböző célokra.

CENTER TBI Biobank portfólió:

- 56.873 szérum kriovialis szérum biomarker elemzésekhez

- 3695 teljes vérminta genetikai elemzésre

- 6069 citrátplazma és 1421 EDTA plazmaminta vérzéscsillapítási vizsgálatokhoz.