Rólunk

A Szentágothai János Kutatóközpont a PTE korszerű, nemzetközi tudományszervezési és menedzsment normák szerint kialakított új intézménye, amely az élettudományi, élettelen természettudományi, valamint környezettudományi oktatás...

Tovább

Bejelentkezés

CAPTCHA
Ez a kérdés teszteli, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.

Bejelentkezés egyetemi azonosítóval


Hálózatok

Eötvös Loránd Kutatási Hálózat

1. Kutatócsoport neve: Humán Reprodukciós Kutatócsoport
Kutatócsoport vezetője, tudományos címe: Bódis József, az MTA doktora

2. Kutatócsoport neve: Klinikai Idegtudományi Képalkotó Kutatócsoport
Kutatócsoport vezetője, tudományos címe: Janszky József Vladimir, az MTA doktora

3. Kutatócsoport neve: Molekuláris Kölcsönhatások az Elválasztástudományban Kutatócsoport
Kutatócsoport vezetője, tudományos címe: Felinger Attila, az MTA levelező tagja

4. Kutatócsoport neve: Nagyintenzitású Terahertzes Kutatócsoport
Kutatócsoport vezetője, tudományos címe: Hebling János, az MTA doktora

5. Kutatócsoport neve: Szelektív Kémiai Szintézisek Kutatócsoport
Kutatócsoport vezetője, tudományos címe: Kollár László, az MTA levelező tagja

6. Kutatócsoport neve: PACAP Kutatócsoport
Kutatócsoport vezetője, tudományos címe: Reglődi Dóra, az MTA doktora

7. Kutatócsoport neve: Nukleáris-Mitokondriális Interakciók Kutatócsoport
Kutatócsoport vezetője, tudományos címe: Gallyas Ferenc, az MTA doktora

 

HECRIN

HECRIN (Hungarian European Clinical Research Infrastructure Network) egy nemzeti kutatási hálózat akadémiai indíttatású klinikai vizsgálatok támogatására, mely a nemzetközi klinikai vizsgálatokat támogató nagy európai (páneurópai) non-profit szervezet, az ECRIN (European Clinical Research Infrastructure Network) magyarországi központja.

Az ECRIN a multicentrikus klinikai vizsgálatok elősegítése érdekében összekapcsolja a tudományos partnereket és a kutatási hálózatokat Európában. A nemzeti klinikai kutatási hálózatok segítségével nyújt támogatást magas minőségű, akadémiai indíttatású (nem gyógyszergyárak által finanszírozott), nemzetközi vizsgálatok kivitelezéséhez. Jelenleg 9 európai ország kutatói hálózatát fogja össze, lehetővé téve ezáltal minden tagország számára a multinacionális klinikai kutatási projektek kezdeményezését és az azokban való részvételt minden orvostudományi területen, kihasználva az Európai Unió népességének méretéből adódó előnyöket. A szervezet saját maga nem szponzorál, nem finanszíroz, a működéshez szükséges forrást az Európai Unió keretprogramjai (H2020, FP7) biztosítják. Az ECRIN a klinikai vizsgálatok lebonyolításához szükséges szolgáltatások (módszertani támogatás, farmakovigilancia, statisztika, adatkezelés, teljes projekt menedzsment, monitoring és adminisztráció) elérhetővé tételével segíti a vizsgálatokban résztvevő országokat.

A HECRIN oldala innen érhető el.

 

ELIXIR

https://elixir-europe.org/

 

leírás:

Az ELIXIR Hungary az ELIXIR szervezetének magyarországi Node-ja. Az ELIXIR (European Life Science Infrastructure for Biological Information) biztosítja az élettudományi adatok és kapcsolódó szolgáltatások hozzáférhetőségét a kutatás és az ipar számára, továbbá koordinálja, egységesíti és fenntartja a bioinformatikai erőforrásokat.

Az ELIXIR egy európai kutatási infrastruktúra (research infrastructure, RI), mely az ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures), az európai kutatási infrastruktúrákat összefogó ernyőszervezet tagja a biológiai és orvosi (Biological and Medical Sciences Research Infrastructures, BMS RI) munkacsoporton belül. 

A magyar ELIXIR konzorcium irányító testületében szerepet vállal a Szentágothai János Kutatóközpont vezető kutatója, Dr. Gyenesei Attila, mint techológiai koordinátor.

sajtó:

https://szkk.pte.hu/hu/hirek/helyes_zsuzsanna_az_szkk_elnoke_nyitotta_meg_az_elixir_hungary_magyar_node_idei_elso

 

Euro-Bioimaging

ERIC (European Research Infrastructure – Európai Kutatási Infrastruktúra) szervezet tagja

https://www.eurobioimaging.eu/

leírás:

Széles körű, világszínvonalú biológiai és orvosbiológiai képalkotó technológiákhoz biztosít nyílt fizikai hozzáférést az élettudományokkal foglalkozó kutatóknak.

Célja a mikroszkópos és orvosi képalkotó szolgáltató laboratóriumok hálózattá szervezése, a nagy költség- és szakértelem-igényű módszerek hozzáférhetővé tétele Európában.

tagság: Ausztria, Bulgária, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Hollandia, Izrael, Magyarország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Svédország, +European Molacular Biology Laboratory (EMBL)

FNH-RI alapító tag:

https://www.wur.nl/en/Research-Results/Research-Institutes/Economic-Research/Research-topics-WEcR/Consumer-Food/Research-infrastructure-for-health-and-nutrition.htm

leírás:

„Élelmiszer, táplálkozás és egészség kutatási infrastruktúra” címmel 19 ország 120 intézményét tömörítő konzorcium a Wageningeni Egyetem vezetésével Európai Stratégiai Fórum Kutatási Infrastruktúra fejlesztési (ESFRI) felhívásra alakult, a Szentágothai János Kutatóközpont részvételével. A konzorcium az EU támogatására pályázik a 2022-2024. időszakra

A szervezet célja az EU és EU-n kívüli országok (EU 13 tagállama, USA, Kanada, Ausztrália, Dél-Afrika, Szerbia, Moldova) polgárai élelmiszerfogyasztási szokásainak a fenntartható élelmiszertermelésre, valamint a fogyasztók egészségi állapotára való hatásának dinamikus nyomonkövetése, melyet fejlesztett és új kutatási infrastruktúrákban gyűjtött és hálózatkutatási módszerekkel elemzett adatbázisok, arra épülő modellek támasztanak alá. Mindezt tenni kívánja a jelenleg fragmentált pán-európai infrastruktúra összekapcsolásával, a konzorcium tagjai számára hozzáférés biztosításával. Az élelmiszertermelési-fogyasztási láncban és a népegészségügyben gyűjtött adatok multidiszciplináris megközelítése, azok felhasználása segít új típusú termelési rendszerek, fogyasztási szokások, környezet- és egészségtudatos állampolgárok formálásában.

A kezdeményezés három pillérre az eszköz-elemzés-képzés egységére épül. A partnereknél jelenleg is rendelkezésre állnak élelmiszer termeléssel (tápanyag-, energia, vízfogyasztás) és élelmiszerfogyasztással kapcsolatos érzékszervi vizsgálati eszközök (virtuális éttermek, -boltok, érzékszervi laborok, hangulat szobák, agyműködés képelemző eszközök, genomikai-proteomikai-metabolomikai kutatási eszközök), klinikai vizsgálatok, melyek adatokat biztosítanak élelmiszerek újraformulázásához és a táplálkozási eredetű népbetegségek visszaszorításához. Ezen eszközök, módszerek nemzetközi standardizálása az adattudomány felhasználásával is egyik célja a

HU-FNH-RI Konzorciumnak. Az adatok, összefüggések kormányzati döntéseket alapozhatnak meg, élelmiszertermelő vállalkozások számára szolgáltatást jelenthetnek, az oktatási intézmények számára képzések, tananyagok, ismeretterjesztés alapját képezheti.

Az FNH-RI tagjai kormányok és minisztériumok és a tudományos közösség az egyes tagországokban alakítja ki saját nemzeti csomópontját. Az FNH-RI központi hub szerepét a Wageningen University tölti be, a magyar konzorcium vezetője a Debreceni Egyetem, a Kutatóközpont dr. Kvell Krisztián vezetésével működő Élelmiszer-Biotechnológiai Kutatócsoport munkájával is hozzájárul.