Rólunk

A Szentágothai János Kutatóközpont a PTE korszerű, nemzetközi tudományszervezési és menedzsment normák szerint kialakított új intézménye, amely az élettudományi, élettelen természettudományi, valamint környezettudományi oktatás...

Tovább

Bejelentkezés

CAPTCHA
Ez a kérdés teszteli, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.

Bejelentkezés egyetemi azonosítóval


Környezeti analitikai és geoanalitikai kutatócsoport

 • Kutatási koncepció
 • Munkatársak
 • Publikációk
 • Elnyert pályázatok
 • K+F+I eredmények
 • Szolgáltatások
 • Laboratóriumok, műszerek
 • Galériák
 • Folyadékkromatográfia, gázkromatográfia, kapilláris és mikrochip elektroforézis, tömegspektrometria, mintaelőkészítés
 • Környezetszennyező anyagok és mikroorganizmusok kölcsönhatásának tanulmányozása. Bioszorpció és biodegradáció. Bioanalízis.
 • Geomikrobiológia és biogeokémia, környezetföldtan, üledékföldtan, üledékes kőzettan, pliocén-kvarter rétegtan.Dr. Bacskay Ivett
tudományos munkatárs
bacskay@gamma.ttk.pte.hu
+36 72 501500 /24851, +36 72 501668 /29142, 29149, 29150
Dr. Dörnyei Ágnes
adjunktus
dornyei@ttk.pte.hu
+36 72 503600 /24589
Dr. Felinger Attila
egyetemi tanár
felinger@ttk.pte.hu
+36 72 503600 /24582
Dr. Kilár Anikó
adjunktus
aniko.kilar@aok.pte.hu
Dr. Kiss Ibolya
adjunktus
kissi@gamma.ttk.pte.hu
Dr. Kovács János
docens
jones@gamma.ttk.pte.hu
Dr. Pernyeszi Tímea
adjunktus
ptimea@gamma.ttk.pte.hu
+36 72 501668 /24851
Dr. Jáger Viktor
adjunktus
jagerviktor78@gmail.com
29142, 29150
Sajó István
kutató
istvan.sajo@gmail.com
+36 72 536001 /29150
Lambert Nándor
tudományos segédmunkatárs
nandor@gamma.ttk.pte.hu
Nagy Laura
tanársegéd

Páger Csilla
tanársegéd

Sándor Viktor
tudományos segédmunkatárs

Dr. Szabó Péter
ügyvivő szakértő
sz.piiit01@gmail.com
Tóth Zoltán
PhD hallgató

Visontai Antal
laboráns

24419Dr. Farics Éva
tudományos munkatárs
faricse@gamma.ttk.pte.hu
Dr. Fedor Ferenc
ügyvivő szakértő

Hlatki Miklós
ügyvivő szakértő
hlatki@gamma.ttk.pte.hu
Nem került feltöltésre publikáció...

NKFI K 120230 (2016-2020)

GINOP-2.2.1-15-2017-00102

 • vizeletszteroid-profil meghatározás: PTE ÁOK klinikái, SOTE, szombathelyi, kaposvári, veszprémi, debereceni kórház
 • statisztika, adatkiértékelés: PTE ÁOK klinikái
 • gyógyszer hatóanyag és metabolit vizsgálat: PannonPharma Kft , PTE ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet
 • Radioaktív Hulladékkezelő Közhasznú Társaság, Mecsekérc Zrt.

Gyógyszeripar, egészségipar, élelmiszeripar, környezetipar, vegyipar, bányászat

 • Modern folyadékkromatográfiás, gázkromatográfiás, kapilláris és mikrochip elektroforézis és LC-MS, GC-MS, CE-MS módszerek kidolgozása biológiai eredetű, környezeti, gyógyszerészeti, és egyéb minták minőségi és mennyiségi elemzésére.
 • Vizeletszteroid-profilok meghatározása 24 órán át gyűjtött vizelet mintákból járó és fekvő betegek részére orvosi diagnosztikai célból.
 • Új, környezetbarát bioszorbens anyagok, biokompozitok fejlesztése környezettechnológiai célokra. Bioszorpción és biodegradáción alapuló technológiai eljárás fejlesztése. Szennyvizek és felszíni vizek szervesanyag-tartalmának minősítése. Szakértő és kísérletes tanulmány készítése
 • Bioszorbensek felületi tuljadonságainak jellemzése
 • Környezetföldtani területértékelés, szakvélemény
 • Üledékek, talajok fizikai paramétereinek meghatározása
 • Szilárd minták fázisanalízise (teljes kőzet + agyagásványok)
 • Agilent 1290 UHPLC – Agilent 6530 Q-TOF MS: folydékkromatográf és tömegspektrométer
 • Agilent 1100 folyadékkromatográf: automata mintaadagoló, termosztát, diódasoros és törésmutató detektor
 • Agilent LC/MSD Trap XCT Plus tömegspektrométer.
 • Shimadzu Prominence folyadékkromatográf: gázmentesítő, automata injektor, bináris szivattyú, diódasoros detektor.
 • Agilent 6890N gázkromatográf, 5975 tömegspektrométer detektor, 7683 automata injektor és mintaadagoló
 • Biofocus 3000 kapilláris elektroforézis rendszer, Agilent 3D kapilláris elektroforézis rendszer, Agilent 2100 Bioanalyser, Kapillarelectrophorese ZKI 02-A (ITP készülék), Unicam CE - Picometrics LIF kapilláris elektroforézis rendszer
 • Perkin-Elmer 2380 atomabszorpciós készülék
 • Thermo Scientific Genesys 10S kétfényutas UV/látható spektrofotométer
 • Malvern Mastersizer 2000 – részecskeméret meghatározó
 • Malvern Zetasizer Nano Z – zéta potenciál meghatározás vizes és nem vizes diszperziókban
 • Analytik Jena Multi N/C 3100 TOC/TIC meghatározó – teljes szén tartalom meghatározáshoz
 • Környezetanalitikai fotokémiai reaktor
 • Nikon Eclipse polarizációs mikroszkóp
 • Malvern Mastersizer 3000 - részecskeméret meghatározó
 • Röntgen pordiffraktométer (XRD)

Környezeti analitikai és geoanalitikai kutatócsoport

Desert varnish or rock varnish

Characteristics of the Lovas red ochre

SEM image of red ochre (<10 μm)

KAPCSOLAT
Prof. Dr. Kilár Ferenc
Kutatócsoport Vezető
 
KAPCSOLAT
Dr. Felinger Attila
Kutatócsoport Vezető
 +36 72 503600 /24582