Rólunk

A Szentágothai János Kutatóközpont a PTE korszerű, nemzetközi tudományszervezési és menedzsment normák szerint kialakított új intézménye, amely az élettudományi, élettelen természettudományi, valamint környezettudományi oktatás...

Tovább

Bejelentkezés

CAPTCHA
Ez a kérdés teszteli, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.

Bejelentkezés egyetemi azonosítóval


Nagyintenzitású Terahertzes Kutatócsoport

 • Kutatási koncepció
 • Munkatársak
 • Publikációk
 • K+F+I eredmények
 • Szolgáltatások
 • Laboratóriumok, műszerek
 • Galéria

Nemlineáris terahertzes spektroszkópiát is lehetővé tevő, nagy energiájú és extrém nagy térerősségű ultrarövid terahertzes impulzusok előállítása és alkalmazása, új alkalmazási lehetőségek felkutatása az anyag-, az élet- és az orvostudományok területén.

Elektromos töltéssel rendelkező részecskék (elektronok, protonok valamint ionok) manipulálása, gyorsítása, fókuszálása, impulzusaik időbeli formázása az extrém térerősségű terahertzes sugárzás felhasználásával. A hadronterápia céljából kis bemenő protonenergiával megvalósítható laboratóriumi méretű protongyorsító elméletének kidolgozása. Egyciklusú extrém ultraibolya és röntgen tartományba eső sugárzás keltése Thomson szórással.

Az ELI (Extreme Light Infrastructure) program keretében az attoszekundumos fényimpulzusok létrehozása a terahertzes sugárzással segített magasharmonikus keltés módszerével.

Eddigi eredményeink: Optimális tervezési paramétereket adtunk meg a leképezést használó döntött impulzusfrontú THz gerjesztő elrendezésre. Kimutattuk, hogy a szokásos 800 nm-nél hosszabb pumpáló hullámhosszakat, valamint döntött impulzusfrontot használva félvezető anyagok (pl. ZnTe, GaP) alkalmasak a LiNbO3-hoz hasonló, vagy azt meghaladó THz keltési hatásfok elérésére. Kimutattuk, hogy LiNbO3 esetén az elérhető THz térerősség több, mint tízszeresre növelhető ~500 fs-os pumpáló impulzushossz alkalmazásával és a kristály alacsony hőmérsékletre való hűtésével. Ezzel a technikával az 1 THz körüli frekvenciatartományon lehetővé válik 10 mJ-t meghaladó energiájú, 100 MV/cm-t elérő térerősségű egyciklusú THz impulzusok előállítása.

További információ: Nagy térerősségű terahertzes tudományDr. Almási Gábor
docens
almasi@fizika.ttk.pte.hu
+36 72 501500 /24490
Dr. Polónyi Gyula
tudományos munkatárs
polonyi@fizika.ttk.pte.hu
24188
Dr. Tóth György
adjunktus
tothgy@fizika.ttk.pte.hu
Abufadda Mahmoud
PhD hallgató
mahmoud.abufadda@fizika.ttk.pte.hu
Iroda: 29050
Benabdelghani Imene
PhD hallgató
imeneben@gamma.ttk.pte.hu
Krizsán Gergő
PhD hallgató
krizsan@fizika.ttk.pte.hu
Iroda: 29050 Labor: 29221
Mbithi Nelson
PhD hallgató
mbithi@gamma.ttk.pte.hu
Nasi Luis
hallgató
luis.nasi@yahoo.com
29221

Buzády, Andrea, Réka Gálos, Géza Makkai, Xiaojun Wu, György Tóth, László Kovács, Gábor Almási, János Hebling, és László Pálfalvi. „Temperature-Dependent Terahertz Time-Domain Spectroscopy Study of Mg-Doped Stoichiometric Lithium Niobate”. Optical Materials Express 10, sz. 4 (2020. április 1.): 998. https://doi.org/10.1364/OME.384997.

Monoszlai, B., P. S. Nugraha, Gy. Tóth, Gy. Polónyi, L. Pálfalvi, L. Nasi, Z. Ollmann, és mtsai. „Measurement of Four-Photon Absorption in GaP and ZnTe Semiconductors”. Optics Express 28, sz. 8 (2020. április 13.): 12352. https://doi.org/10.1364/OE.382388.

Wang, Lu, György Tóth, János Hebling, és Franz Kärtner. „Tilted‐Pulse‐Front Schemes for Terahertz Generation”. Laser & Photonics Reviews 14, sz. 7 (2020. július): 2000021. https://doi.org/10.1002/lpor.202000021.

Tóth, György, László Pálfalvi, Zoltán Tibai, Levente Tokodi, József A. Fülöp, Zsuzsanna Márton, Gábor Almási, és János Hebling. „Single-Cycle Scalable Terahertz Pulse Source in Reflection Geometry”. Optics Express 27, sz. 21 (2019. október 14.): 30681. https://doi.org/10.1364/OE.27.030681.

Kalattummal Mandagathingal, Hijas, Shaoxian Li, Sivasubramani Vediyappan, Karuppasamy Pichan, Senthil Pandian Muthu, Ramasamy Perumalsamy, Priyo Syamsul Nugraha, Gyula Polónyi, József András Fülöp, és Nagalakshmi Ramamoorthy. „Characterization of Aminopyridinium Based Organic Crystals for THz Generation”. Optics & Laser Technology 131 (2020. november): 106394. https://doi.org/10.1016/j.optlastec.2020.106394.

 • Optikai egyenirányításon alapuló gerjesztésű THZ-es sugárforrás – Magyar bejelentés száma: P1000514;Nemzetközi bejelentés száma: PCT/HU2011/000081
 • Optikai eszköz szélessávú nemlineáris optikai folyamatokhoz – Magyar bejelentés száma: P1000179; nk-i bej. száma: PCT/HU2011/000031
 • Összeállítás és eljárás elektromosan töltött részecskék manipulálására Magyar bejelentés azonosítója: 107592-13373d
 • Eljárás és berendezés nagyfeszültségű és nagyáramú gyors elektromos impulzusok plazma csatornában történő előállítására – Magyar bej: P1000368; Nki-i bej: PCT/HU2011/000069
 • Rövid periódusú undulátor – Magyar bejelentés: P1100452

A laboratórium hozzáférhető tudományos és ipari kutatások elvégzésére az alábbi főbb területeken:

 • Időtartománybeli terahertzes spektroszkópia (TDTS)
 • Terahertzes pumpa-próba vizsgálatok
 • Femtoszekundumos lézerek

Kapcsolat: Dr. Fülöp József (e-mail: fulop@fizika.ttk.pte.hu, tel.: +36 72 503 645)

 

 • Nagytisztaságú laboratóriumi tér kontrollált környezeti hőmérséklettel és páratartalommal.
 • Femtoszekundumos lézerek 80 mJ impulzusenergiáig és 7 W átlagteljesítményig.
 • A látható tartománytól a terahertzes tartományig optikai komponensek, műszerek és diagnosztikai eszközök.
 • Terahertzes források 10 µJ szintű impulzusenergiával és egyciklusú hullámformával.
 • Időtartománybeli terahertzes spektrométer 2,5 THz sávszélességgel (PTE Fizikai Intézetben).
 • Terahertz pumpa–terahertz próba spektroszkópiai berendezés hűthető mintatérrel.

Nagy Intenzitású Terahertzes Kutatócsoport

Laboratórium

KAPCSOLAT
Prof. Dr. Hebling János
Kutatócsoport Vezető
 +36 72 503600