Rólunk

A Szentágothai János Kutatóközpont a PTE korszerű, nemzetközi tudományszervezési és menedzsment normák szerint kialakított új intézménye, amely az élettudományi, élettelen természettudományi, valamint környezettudományi oktatás...

Tovább

Bejelentkezés

CAPTCHA
Ez a kérdés teszteli, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.

Bejelentkezés egyetemi azonosítóval


Zöldkémiai kutatócsoport

 • Kutatási koncepció
 • Munkatársak
 • Publikációk
 • Elnyert pályázatok
 • K+F+I eredmények
 • Szolgáltatások
 • Laboratóriumok, műszerek
 • Galériák

Előzmények

A dendrimerek a nanoméretű építőkövek egyik legfontosabb csoportját képezik. A dendrimerek és dendritikus polimerek technológiai, gyakorlati alkalmazása is számottevő. Az ipari felhasználások mellett a dendrimerek egyre szélesebb körben terjednek el a gyógyászatban is. Ugyancsak megindultak a kutatások olyan dendrimerek kifejlesztésére is – jelen kutatásaink is részben ezt a célt szolgálják –, amelyek a hatóanyagok ’becsomagolása’ után azok jobb célba juttatását eredményezik.

A kezdeti poli(amido)amidoamin (’PAMAM’) típusú dendrimerek után megjelentek a további heteroatomokat, valamint keresztkötéseket tartalmazó és grafitszerű dendrimerek. Célvegyületeink olyan befogadó (’gazda’) dendrimerek, amelyek részben az analitikai kutatások, részben a farmakológiai kutatások terén nyerhetnek alkalmazást.

A vizsgált részterületek

 • A nagy kemo- és regioszelektivitású homogén katalizátorok alkalmazásával célunk olyan újszerű, triszubsztituált aromás ’magot’, valamint tetravinil- és tetraallil-szilánt tartalmazó dendrimerek szintézise, amelyek szerkezete alapvetően eltér az irodalomban eddig közöltektől. A magasabb generációs dendrimerek kialakítása divergens (azaz központi magból kiinduló) szintetikus eljárásokkal történik.
 • A homogén katalízisben rejlő előnyöket (nagy aktivitás, kemo-, regio- és enantioszelektivitás) felhasználva részben az amid funkciós csoportokon keresztül kiépíthető (’hagyományos’) dendrimerek újszerű szintetikus megoldásaival foglalkozunk, másrészt az átmenetifém-katalizált keresztkapcsolási reakciók segítségével újszerű dendrimer-struktúrákat alakítunk ki.
 • Alapvegyületeink, amelyek a dendrimer magját képezik, az 1,3,5-trijódbenzol (2,4,6-trijódanilin), valamint a szén-szén kettőskötéseket tartalmazó szilán-származékok. A jódaromás szubsztrátumok karbonilatív és kapcsolási, valamint szilán-származékok hidroformilezési reakciói szintetikusan jól kezelhető, ’tiszta’ reakciókat ígérnek.


Csók Zsolt


Dr. Czibulya Zsuzsanna


Balog Mária
laboratóriumi technikus

+36 72 536001/31793, 31671
Balogh Katalin

Dr. Kálai Tamás


Dr. Kégl Tamás


Dr. Kovács Barna


Dr. Kunsági-Máté Sándor
docens
kunsagi@gamma.ttk.pte.hu
Dr. Nagy Géza


Dr. Nagy Lívia


Kish Krisztina


+36 72 536 001 /31793
Matisz Gergely


Dr. Sár Cecília Pápayné
docens

Prof. Dr. Hideg Kálmán
emeritus professzor

Széchenyi Alekszander


Széchenyi Gyöngyi


Yin Li


Nem került feltöltésre publikáció...

OTKA K104956: Nitroxidokat és előanyagaikat tartalmazó szenzorok és biomolekulák szintézise (T. Kálai, 18M HUF for 4 years)

OTKA K113177: Homogénkatalitikus aszimmetrikus karbonilezési reakciók és mechanizmus-vizsgálatuk (L. Kollár, 24M HUF for 4 years))

TÉT_12_RO-1-2013-0015: Highly effective voltammetric methods f for monoamine neurotransmitter assessments  in complex biological matrices. (1.6 M HUF)

TÉT_12_RO-1-2013-0018: Mapping of  Nitro-Oxidative Species by Scanning Electrochemical Microscopy with Micro(bio)sensors. (1.3 M HUF)

TÉT_12_CN-1-2012-0040: Modifying lateral strain in III-nitride-based epitaxial layers by selectively patterning sapphire substrates with CNT bundles and graphene fractions (Xiamen University, China, 9.6 M HUF + 0.3 M CNY)

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0065: Synthesis of supramolecular systems, their investigation and application in sensor chemistry. (170 M HUF) (total: 341M HUF for 2 years), PI: L. Kollár)

 • 210 publikáció (nemzetközi folyóiratokban, összesített hatástényező kb. 460); 1900 független hivatkozás
 • 9 alapszabadalom a gyógyszerkémia és a növényvédőszer-kémia területén (a világ kb. 30 országában bejelentve).
 • Több mint 25 éves együttműködés a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. szteroidkémiai kutatócsoportjával. Új, difeniléter típusú növényvédőszerek szintézise (Budapesti Vegyiművek). Vörösborok kopigmentációjának vizsgálata és értelmezése (Vylyan Szőlőbirtok és Pincészet).

Vegyipar, gyógyszeripar.

 • Nagyszelektivitású karbonilező katalizátorok kifejlesztése.
 • Dendrimer központi magként használható jódtartalmú szubsztrátumok (jódalkének, jódarének, szilánok) szintézise.
 • Az első- (másod-, harmad-) generációs dendrimerek szerkezetének meghatározása, analitikai módszerek kidolgozása.
 • A dendrimerek gyakorlati alkalmazhatóságának vizsgálata.
 • dendrimerek szintéziséhez szükséges technika (inert Schlenk technika, nagynyomású autoklávok)
 • analitikai vizsgálati módszerek (400 MHz NMR, FT-IR-Raman, különböző MS technikák, fluorimetriás módszerek)

Zöldkémiai kutatócsoport

KAPCSOLAT
dr Kollár László
Kutatócsoport Vezető