Rólunk

A Szentágothai János Kutatóközpont a PTE korszerű, nemzetközi tudományszervezési és menedzsment normák szerint kialakított új intézménye, amely az élettudományi, élettelen természettudományi, valamint környezettudományi oktatás...

Tovább

Bejelentkezés

CAPTCHA
Ez a kérdés teszteli, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.

Bejelentkezés egyetemi azonosítóval


Történeti és Politikai Földrajzi Kutatási Centrum

  • Kutatási koncepció
  • Munkatársak
  • Publikációk
  • Galéria
  • Videók
Kutatási koncepció: 

A Kutatóközpont nagy volumenű, többéves kutatási koncepciója biztosítja a keretet az egyéni kutatási terveknek. A központtal szerződésben álló kutatók kutatási terveinek kapcsolódnia kell a központ kutatási koncepciójához. A koncepció célja a geopolitikai jellemzők, jelenségek, változások kritikai vizsgálata, elsősorban a Kárpát-medence, a Balkán, a török nyelvű népek világa és az Indiáig, Kínáig, Japánig terjedő eurázsiai térség vonatkozásában, mindenek előtt magyar szempontból. A szakmai programja nemzetközi együttműködéssel valósulhat meg. A kutatási centrum egyben a geopolitikai doktori képzés tudományos bázisává és nemzetköziesedésének előmozdítójává is kíván válni a jövőben a Pécsi Tudományegyetemen.

A kutatási koncepció főbb térségi csomópontjai:

A Balkán, mint a magyar kül-, biztonság-, gazdaság- és nemzetpolitika kitüntetett terepe. Integrációs és dezintegrációs tendenciák, azok hatásai, stabilitás és destabilitás a térségben, európaizáció és új hidegháborús narratívák. A térség történelmi léptékben is kapcsolati terület, ahol a hidegháborút követően (de történelmi léptékben szemlélve azt megelőzően is) szinte folyamatos a külső és belső erők által mozgatott politikai földrajzi, geopolitikai átalakulás. A térség közvetlen szomszédjaként Magyarország nem tud elmenekülni e hatások elől. Partnerek: University of Sarajevo.

Törökország, mint a Kelet-Mediterráneum kulcsállama, melynek fejlődési útjai a térségben átrendeződő erővonalakat eredményezhetnek. Az összes határa mentén súlyos konfliktusok alakultak ki a közelmúltban; úgymint a szíriai beavatkozás, a ciprusi gázkincs kiaknázása, a görögök és az oroszok vonatkozásában a menekültkérdés, illetve a Krím és a szíriai érdekellentét, Irán felé pedig maga a COVID-járvány a probléma. A belpolitikában a kurdokkal kiújult konfliktus, Líbiában Törökország beszállt a polgárháborúba, Európa irányába pedig igyekszik energetikai hubbá válni. Ennek a súlyos költségekkel járó politikának a társadalmi alapja az alsó-középosztály támogatása, amelyet a vírus és annak gazdasági következményei a legjobban sújtanak. Merre halad tovább Törökország? Partnerek: Eastern-Mediterranean University, Famagusta és Hacettepe University, Ankara.

A közép-ázsiai és a transzkaukázusi hatalmas térséget nem csupán a koronavírus-járvány érinti, hanem a kőolaj, és azt követően a földgáz árának csökkenése is. Ráadásul a klasszikus geopolitikai értelemben kulcsfontosságú területért ismét egyfajta versenyfutás zajlik a nagyhatalmak részéről. Az elkövetkező időszakban lesz csupán nyilvánvaló, hogy a fejlesztési forrásokat milyen hatásfokkal használták fel. A beruházáspolitika azonban mindenképp változni fog: a presztízsépítkezések (pl. az új kazah főváros) helyett az innovációt segítő beruházásokra lesz szükség. Ehhez a térség országainak három iránya van: Kína, Oroszország és az EU. Magyarország érdekelt abban, hogy az EU minél közelebb kerüljön politikai és gazdasági tekintetben ehhez a térséghez, s ebből hazánk a kétoldalú kapcsolatok rendszerén keresztül profitáljon. Partnerek: a Türk Tanács Budapesti Irodája és a University of Baku.

Kína már az ezredfordulón megérkezett a nagyhatalmak közé, az Egyesült Államokkal „vívott” gazdasági háborúja az elmúlt évtizedet meghatározó globális folyamat. Kína nagy nyertese, de nagy vesztese is lehet a COVID-járványnak, a világban a „megmentő”, vagy „problémamegoldó” is lehet. Nemzetközi imázsa sokat javulhat és nemzetközi kapcsolatrendszere is újjászerveződhet. A One Belt, One Road program nagy lendületet is kaphat. Egy másik lehetséges kifutása, a válságnak, hogy megerősödik a gazdasági protekcionizmus és a válság után a nyugati államok rövidebb termelési láncokat alakítanak ki, és Kínának, a világ műhelye számára kedvező globalizációs trend megtörik, az európaiak a szűkebb partnerségi övezeteikbe helyezik át az olcsó termelési kapacitásokat. A jelen járványhelyzettől függetlenül azonban Kína nemzetközi szerepe változásainak, (Közép)-Európához, Magyarországhoz, a többi (nagy)hatalomhoz való viszonyának vizsgálata jelen nemzetközi rendben kulcskérdés. Partnerek: Fudan University.

Japán fontos globális szereplő és hosszabb ideje jelentős problémát okoz számára öregedő népessége, a fokozódó munkaerőhiány és az, hogy rendkívüli módon ki van téve a globális gazdaság minden rezdülésének. Ugyanakkor a világban szinte egyedülálló módon fegyelmezett lakossággal, kiemelkedően jó válságmenedzselési rutinnal bír. A járvány súlyosan érintheti főként a gépipara globális piaca miatt (autógyártás). Nyertese is lehet azonban, mert nagyon fejlett a japán IT, a robotika, a biotechnológia stb., és mert különböző okok miatt az utóbbi évtizedben erőfeszítéseket tett a csendes-óceáni térségben egy új gazdasági és politikai hálózat kialakítására. Közép-Európában Magyarország az egyik legfontosabb japán partner, fontos lenne megérteni a japán prioritások megváltozását, reagálásukat az elmúlt időszak globális válságaira az FDI, a kereskedelem és a nemzetközi migráció vonatkozásában. Partnerek: Waseda University és University of Nagoya.

Dél-Ázsia, amelyen belül főként India tölt be fontos szerepet, egyre fontosabb globális szereplő. India belátható időn belül a világ legnépesebb országává válik, ezáltal politikai súlya is folyamatosan nő; középosztályosodása alapvetően befolyásolhatja a világgazdaságot; szomszédsági és tágabb kapcsolatrendszere pedig egy sor regionális konfliktus globálissá válásának veszélyét hordozza. A kutatási csomópont fókuszában a szubkontinens etnikai és vallási megosztottsága, az indiai geopolitikai gondolkodás és a nagyhatalmi rivalizálás (az EU-India kapcsolatok, a pakisztáni-indiai viszony, az indiai-kínai vetélkedés alakulása) állnak.

 

 

Dr. Reményi Péter
tudományos főmunkatárs
remko@gamma.ttk.pte.hu
24212
Dr. Kitanics Máté
tudományos munkatárs
kitanics1@gmail.com
24623
Dr. Zagyi Nándor
tudományos segédmunkatárs
zana@gamma.ttk.pte.hu
24416

Nemzetközi publikációk

Sipos, Norbert - Pap, Norbert - Gonda, Tibor - Jarjabka, Ákos (2021) Feasibility and Sustainability Challenges of the Süleyman's Türbe Cultural-Tourism Centre in Szigetvár, Hungary. Sustainability 13 (10), 5337. https://doi.org/10.3390/su13105337

Zagyi, Nándor - Kuszinger, Róbert - Wilhelm, Zoltán (2021) Characteristics of recent urbanization in India in light of the divergent development paths of metropolises. Regional Statistics 11 (3). Online first: Zagyi–Kuszinger–Wilhelm 1–35; DOI: 10.15196/RS110301 http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2021/rs110301.pdf

Pap, Norbert - Kitanics, Máté (2020) Research on the Türbe Complex of Suleiman the Magnificent in Szigetvár and its Fortification / Kanunî Sultan Süleyman Türbesi, Külliyesi ve Onlara Ait Palanka Üzerine Araştırmalar. Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies 56, pp. 1-23.

Pap, Norbert - Reményi, Péter (2020) Encounters Between Islam and Christianity: Mohács and Kosovo Polje. In: O'Reilly, Gerry (ed.) Places of Memory and Legacies in an Age of Insecurities and Globalization. Springer International Publishing, Cham, pp. 285-305. 

Haris, Gekic - Aida, Bidzan-Gekic - Ranko, Miric - Péter, Reményi (2020) Hidden geographies of population implosion in Bosnia and Herzegovina.
EUROPEAN JOURNAL OF GEOGRAPHY 11 (2), pp. 47-64. 

Reményi, Péter (2020) Border disputes and water conflicts in the Western Balkans. In: Kacziba, Péter - Glied, Viktor (eds.) Water Stress: Emerging Challenges of Global Water Scarcity. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pécs, pp. 107-121.

Kitanics, Máté - Pap, Norbert (2019) The Memorial Site of Sultan Suleiman in Szigetvár Commemorating His Death in Hungarian-Turkish Cultural and Political Relations. Journal of Modern Turkish History 15 (30), pp. 229-252. 

Pap, Norbert (2019) The Pilgrimage Town (Türbe Kasabasi) of Sultan Süleyman at Szigetvár. In: Fodor, Pál (ed.) The Battle for Central Europe : The Siege of Szigetvár and the Death of Süleyman the Magnificent and Nicholas Zrínyi (1566). Koninklijke Brill NV. - Hungarian Academy of Sciences, Research Centre for the Humanities, Leiden - Boston - Budapest, pp. 539-552.

Fodor, Pál - Pap, Norbert (2018) In search of the tomb of Sultan Süleyman in Szigetvár. Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 71 (2), pp. 179-195.

Pap, Norbert - Glied, Viktor (2018) Hungary’s Turn to the East: Jobbik and Islam. Europe-Asia Studies 70 (7), pp. 1036-1054. 

Pap, Norbert - Glied, Viktor - Reményi, Péter (2018) Two Faces of the Migration Crisis in Hungary. In: Maria, Paradiso (ed.) Mediterranean Mobilities : Europe's Changing Relationships. Springer International Publishing, Cham, pp. 55-64.

Szalai, Gábor - Reményi, Péter - Pap, Norbert (2017) The role of Hungarian - American civil and church organisations in preserving the Hungarian Identity.
Civil Szemle 14 (3), pp. 65-86.

Kitanics, Máté ; Pap, Norbert (2017) De-bordering, Re-bordering and Integration of the Croatian Minority of Hungary. ROCZNIK INSTYTUTU EUROPY SRODKOWO-WSCHODNIEJ / YEARBOOK OF THE INSTITUTE OF EAST-CENTRAL EUROPE 15 (3), pp. 91-111.

Pap, Norbert - Reményi, Péter (2017) Re-bordering of the Hungarian South: Geopolitics of the Hungarian border fence.: geopilitics of the Hungarian border fence. HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN 66 (3), pp. 235-250.

Pap, Norbert - Glied, Viktor (2017) The Hungarian Border Barrier and Islam. JOURNAL OF MUSLIMS IN EUROPE 6 (1), pp. 104-130.

Zagyi, Nándor - Ács, Marianna (2017) Christian missions as civil society movements at the service of the Indian society. CIVIL SZEMLE 14 (3), pp. 105-120. 

Farkas, Z. Andrew - Pap, Norbert - Reményi, Péter (2016) Hungary's place on Eurasian rail land bridges and the eastern opening. HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN 65 (1), pp. 3-14. 

Reményi, Péter - Végh, Andor - Pap, Norbert (2016) The influence of ethnic policies on regional development and transport issues in Bosnia and Herzegovina. BELGEO - REVUE BELGE DE GEOGRAPHIE 2016 (1), 20 p.

Horváth, F - Musitz, B - Balázs, A - Végh, A - Uhrin, A - Nádor, A - Koroknai, B - Pap, N - Tóth, T - Wórum, G  (2015) Evolution of the Pannonian basin and its geothermal resources. GEOTHERMICS (53), pp. 328-352. 

Kákai, László - Pap, Norbert - Gálosi-Kovács, Bernadett - Glied, Viktor - Végh, Andor - Reményi, Péter - Szalai, Gábor (2015) Civil szektor a depressziós térségek társadalmában: A komlói eset. CIVIL SZEMLE 12 (4), pp. 47-70. 

Pap, Norbert - Máté, Kitanics - Péter, Gyenizse - Erika, Hancz - Zita, Bognár - Tamás, Tóth  Zoltán, Hámori (2015) Finding the tomb of Suleiman the Magnificent in Szigetvár, Hungary: historical, geophysical and archeological investigations. ERDE 146 (4), pp. 289-303. 

Hazai publikációk

Pap Norbert szerk. (2020) Mordortól Mohácsig : A mohácsi csatatáj történeti földrajzi kutatása. Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, 349 p.

Pap Norbert szerk. (2020) Turbék : Szulejmán szultán zarándokvárosa. Bölcsészettudományi Kutatóközpont - Pécsi Tudományegyetem, Budapest - Pécs, 593 p.

Pap Norbert - Gyenizse Péter - Kitanics Máté - Szalai Gábor (2020) II. Lajos halálának helye. Történelmi Szemle 57 (1), pp. 73-109.

Pap Norbert - Gyenizse Péter - Kitanics Máté - Szalai Gábor (2020) Az 1526. évi mohácsi csata helyszíneinek földrajzi jellemzői. Történelmi Szemle 57 (1), pp. 111-151.

Pap Norbert – Gyenizse Péter – Kitanics Máté – Szalai Gábor (2020) A Gergely-féle naptárreform és a csillagászati jelenségek szerepe a 15-16. századi történelmi forrásaink és eseményeink értelmezésében. Balkán Füzetek 11, 66 p.

Pap Norbert - Kitanics Máté- Gyenizse Péter - Szalai Gábor - Polgár Balázs (2019) Sátorhely vagy Majs? Földvár környezeti jellemzői – A mohácsi csata centrumtérségének lokalizálása. Történelmi Szemle 56 (2), pp. 209-246.

Reményi, Péter (2019) Koszovó politikai rendszere. In: Koller, Boglárka - Ördögh, Tibor (szerk.) Délkelet-Európa politikai rendszerei (1990-2017). Dialóg Campus Kiadó, Budapest, pp. 139-160. 

Pap Norbert - Fodor Pál- KItanics Máté - Morva Tamás -Szalai Gábor - Gyenizse Péter (2018) A mohácsi Törökdomb. Történelmi Szemle 55 (2), pp. 325-345.

Pap Norbert - Fodor Pál szerk. (2017) Szulejmán szultán Szigetváron :  A szigetvári kutatások 2013-2016 között. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont - Pécsi Tudományegyetem Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja, Budapest - Pécs, 299 p.

 

Videos: 
KAPCSOLAT
Prof. Dr. Pap Norbert
Kutatócsoport Vezető
 24416