Rólunk

A Szentágothai János Kutatóközpont a PTE korszerű, nemzetközi tudományszervezési és menedzsment normák szerint kialakított új intézménye, amely az élettudományi, élettelen természettudományi, valamint környezettudományi oktatás...

Tovább

Bejelentkezés

CAPTCHA
Ez a kérdés teszteli, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.

Bejelentkezés egyetemi azonosítóval


A PTE Szentágothai János Kutatóközpont tudományos kutatási tevékenységének növelését  támogató belső pályázati felhívás

1) A pályázat célja:

Az SzKK kutatócsoportjainak és Core Facilitásainak munkatársai által tervezett tudományos projektek és módszerfejlesztések támogatása.

2) A pályázók köre, pályázati feltételek:

 • az SzKK kutatócsoportjainak PhD fokozattal rendelkező munkatársai, akik kutatási tevékenységük jelentős részét az SzKK infrastruktúrájának használatával végzik
 • az SzKK-ban működő Core Facilitások kutatói

Kutatócsoportonként és Core Facilitásonként több pályázat is benyújtható.

A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • a pályázó neve, életkora, munkahelye, elérhetőségei (telefon, e-mail)
 • egy oldalas szakmai életrajz, tudománymetriai adatokkal (MTMT)
 • a pályázó utolsó 5 év tudományos cikkei az Impakt Faktorok feltüntetésével
 • a kutatási projekt rövid összefoglalása a forrásigény megnevezésével és indoklásával (max. 2500 karakter szóközökkel)
 • a kutatócsoport-vezető írásos támogatása

3) Támogatás formája:

A megítélt összeg felhasználása: 

 • kizárólag a pályázati cél érdekét szolgáló beszerzésekre fordítható;
 • dologi költségek (vegyszerek, kísérleti anyagok, kísérleti állatok, konferencia részvétel, stb.)

Minden megrendelés, beszerzés csak a mindenkor érvényes egyetemi gazdálkodási szabályoknak, utasításoknak megfelelően történhet.

4) Támogatás mértéke és időtartama:

 • a megpályázható összeg maximálisan bruttó 3 millió forint
 • az elnyert összeget el kell költeni 2021. augusztus 31-ig (legkésőbbi számlázási dátum)       

5) A pályázat benyújtásának módja:

A pályázati anyagot egy példányban nyomtatva és aláírva szükséges benyújtani az SzKK Titkárságára (SzKK, A épület, 2. emelet, 212-es szoba), valamint elektronikusan Berta Zsófia részére (berta.zsofia@pte.hu) 2021. május 21. 16.00 óráig. A pályázat eredményéről a nyerteseket írásban értesítjük legkésőbb május 28-ig.

6) Beszámolási kötelezettség: 

A pályázati beszámolót legkésőbb 2021. november 30-ig kell beküldeni, amelynek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 •  a pályázati támogatás felhasználásával született új tudományos eredmények összefoglalását (max. 2000 karakter szóközökkel);
 • a támogatás felhasználásával született konferencia prezentációk, illetve közlemények (Impakt Faktor, Q rangsor megjelölésével, mellékletként kell benyújtani a publikációkat pdf-ben).

A pályázati beszámolót egy példányban elektronikusan kell elküldeni Berta Zsófia részére (berta.zsofia@pte.hu).