Rólunk

A Szentágothai János Kutatóközpont a PTE korszerű, nemzetközi tudományszervezési és menedzsment normák szerint kialakított új intézménye, amely az élettudományi, élettelen természettudományi, valamint környezettudományi oktatás...

Tovább

Bejelentkezés

CAPTCHA
Ez a kérdés teszteli, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.

Bejelentkezés egyetemi azonosítóval


A tudományos kutatás és ipari együttműködések

2020. február 26-án a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, illetve a PTE és az SzKK szervezésében sajtótájékoztató keretében mutatkozott be néhány új kezdeményezés, így: az Élelmiszer-Biotechnológiai Kutatócsoport megalakulása, a Bioinformatikai kutatócsoport és az iBioScience Kft. együttműködése, a SzKK tevékenysége, különösen a Core Facility portfolió bemutatása. A sajtótájékoztatón részt vett, és felszólalt Sebők Katalin, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökhelyettes, Prof. Dr. Helyes Zsuzsanna, az SzKK elnök, Rabb Szabolcs, az SzKK Innovációs és Ipari Tanácsadó Testületének (IITT) elnök, a Soft Flow Kft., az iBioScience Kft. képviselői, valamint a kutatócsoportok vezetői.

  • Innovációs és Ipari Tanácsadó Testület

A Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont (PTE SzKK) Innovációs és Ipari Tanácsadó Testülete (elnök: Rabb Szabolcs, Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara -  PBKIK) becsatornázza az SzKK-ba az aktuális gazdasági ipari trendeket, közvetít a piac, a helyi gazdaság és a, K+F bázisaként is működő, SzKK között. Működésével előmozdítja a vállalatokkal történő együttműködést, segíti a SzKK-t, hogy rugalmasan reagáljon a kutatási trendekre, a tudásalapú gazdaság igényeire. 

A testület tagjai kapcsolatrendszerük által tanácsokkal, ötletekkel, piaci ismeretekkel segítik a kutatóközpont, és rajta keresztül az egyetem működését. A régiós gazdasági élet élénkítése mellett cél a kutatások és a piaci szereplők közötti együttműködések erősítése, a piaci igényekre választ adó fejlesztések növelése, a kutatás-fejlesztési piaci igények és a kutatási kapacitások egymásra találása. Az IITT és a PBKIK közreműködésével újabb projektek indulnak a SzKK-ban, így közreműködésükkel elindul az SzKK és a Soft Flow tudományos-ipari együttműködése az újonnan alakult Élelmiszer-Biotechnológiai Kutatócsoport keretei között.

  • Megalakult az ÉLELMISZER-BIOTECHNOLÓGIAI KUTATÓCSOPORT

Az elmúlt években jelentősen felerősödtek az egyetemekkel és kutatóintézetekkel szembeni elvárások a tekintetben, hogy ipari együttműködéseket alakítsanak ki. Ezzel párhuzamosan a PTE és a SF között ’Stratégiai keretmegállapodás’ került aláírásra a közelmúltban.

A pécsi székhelyű Soft Flow Kft. (Soft Flow) a FOSS csoport (FOSS Analytical A/S) tagjaként a cégcsoport kutatás-fejlesztési leányvállalata. Az elmúlt 20 év során a Soft Flow kisvállalkozásból elismert kutató-fejlesztő céggé nőtte ki magát, melynek tevékenységei közé tartozik a biotechnológia, a konjugációs kémia, a molekuláris biológia, az assay fejlesztés, a laboratóriumi szolgáltatások és a kisüzemi reagensgyártás is.

Az általunk megvalósítani kívánt kutatócsoport keretében az ipar és az egyetemi partner oldalán megfogalmazódott problémák megválaszolására indítanánk közös alkalmazott kutatási aktivitásokat, szükség esetén a Soft Flow K+F és az SZKK infrastruktúrájának bevonásával.

A kutatócsoport aktívan keres hazai és nemzetközi pályázati forrásokat az akadémiai – alkalmazott kutatási kutatócsoport kollaboratív tudományos tevékenységének finanszírozásához, fenntartásához. Továbbá vállalja az aktív szerepet a régió agráripari partnereinek tematikus megkeresésében, bevonásában. A közös kutatómunka jelenleg és a közeljövőben közös publikációkat, szabadalmakat fog eredményezni.

  • Bioinformatikai Kutatócsoport és a Genomika és Bioinformatika Core Facilitás

Napjainkban a biotechnológia területén végbemenő egyik leglátványosabb fejlődés a molekuláris genetikában figyelhető meg. Néhány nap alatt akár a teljes emberi genom és transzkriptom is feltérképezhető. Felismerve az igényeket a Pécsi Tudományegyetem kutatócsoportjai és a helyi ipari vállalatok részéről, a PTE Szentágothai János Kutatóközpontja létrehozta a Bioinformatikai kutatócsoportot és a Genomika és Bioinformatika Core facilitást, és szoros szakmai kapcsolat alakult ki a kutatócsoport és a pécsi székhelyű iBioScience Kft. között.

Az iBioScience Kft. küldetése, hogy segítse az akadémiai kutatócsoportokat a legújabb technológiák elérésében a biotechnológia területén. Az együttműködés célja egy olyan szolgáltatási portfolió és core facility tevékenység kialakítása, amely lehetőséget  teremt a magas szintű egyetemi szolgáltatási portfolió akár nemzetközi piacra lépésére. Ezen felül a tudományos kutatási tevékenység mellett az oktatásba is szervesen bekapcsolódik. A tervek között szerepel egy közös ösztöndíjprogram elindítása is. A kutatócsoport és a core facilitás vezetője Dr. Gyenesei Attila (PTE-SzKK).