Rólunk

A Szentágothai János Kutatóközpont a PTE korszerű, nemzetközi tudományszervezési és menedzsment normák szerint kialakított új intézménye, amely az élettudományi, élettelen természettudományi, valamint környezettudományi oktatás...

Tovább

Bejelentkezés

CAPTCHA
Ez a kérdés teszteli, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.

Bejelentkezés egyetemi azonosítóval


Kollégáink a Magyar Tudományos Akadémia új tagjai között

Száztíz, a közös akadémiai jelöltlistára felkerült kutató közül választotta meg az Akadémikusok Gyűlése az MTA új rendes, levelező, külső és tiszteleti tagjait május 3-án, kedden.

 

AZ V. ORVOSI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA ÚJ LEVELEZŐ TAGJA:

REGLŐDI DÓRA

1969-ben született Pécsen. 2011 óta az MTA doktora. Orvos, a Pécsi Tudományegyetem Ál- talános Orvostudományi Kar (PTE ÁOK) Anatómiai Intézetének egyetemi tanára, a PTE ÁOK tudományos dékánhelyettese, az Anatómiai Intézet igazgatója. Tudományterülete az elméleti orvostudomány és az idegtudomány.

Kutatási területe a neuroendokrinológia, a hipofízis adenilát-cikláz-aktiváló polipeptidje (PACAP) hatásait vizsgálja élettani és kóros körülmények között. Elsőként írták le védő sze- repét több szövetben és szervben. Számos idegrendszeri betegség (sztrók, traumás agysérü- lés, neurodegeneráció, iszkémiás károsodás, retinakárosodás) és perifériás szervkárosodás (vese, placenta, pigmenthámsejtek, porc, csont, bél, erek) állatmodelljében bizonyították a PACAP protektív hatását. Több humán biológiai folyadékban elsőként írták le a peptid je- lenlétét és változásait élettani és patológiás körülmények között (könny, magzatvíz, anyatej, liquor, szérum). PACAP hiányában a szervezet fokozott érzékenységét mutatták ki számos élettani folyamatban és betegségmodellben, összefüggést találtak a peptid hiánya és a korai öregedés között.

Iskolateremtő munkássága kiemelkedő, Mestertanár Aranyérem kitüntetést, 15 Kiváló Oktató díjat, 2 Bolyai-ösztöndíjat, L’Oreal–UNESCO Nőkért és a Tudományért díjat, PAB Tudományszervezési Díjat kapott, témavezetésével 23 PhD-fokozat született.

Kiemelkedő publikációs tevékenységét bizonyítja 47 D1/Q1, további 174 Q1 és 77 Q2 közle- mény (összesített impaktfaktor: 793,8; idézetek: 7458; független: 4018; h-index: 42).

Nemzetközi folyóiratok szerkesztőbizottsági tagja, szakmai társaságok vezetőségi tagja/ve- zetője, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Tudományos Tanácsának tagja, az OTKA Ideg- tudományi Zsűri elnöke.

 

A VII. KÉMIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA ÚJ RENDES TAGJA:

FELINGER ATTILA

1961-ben született Pécsett. 2016 óta az MTA levelező tagja. A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Analitikai és Környezeti Kémia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, az Általános Orvostudományi Kar Bioanalitikai Intézetének igazgatója. Az MTA-PTE Molekuláris Kölcsönhatások az Elválasztástudományban Kutatócsoport ve- zetője. Szakterülete az elválasztástudomány.

Levelező taggá választása óta új módszert dolgozott ki a folyadékkromatográfiás osz- loptöltetek heterogenitásának felderítésére. A módszert azóta is sikeresen alkalmazzák a HPLC-oszlopok axiális és radiális heterogenitásának jellemzésére. Megmutatta, hogy a kölcsönhatások termodinamikai jellemzése a kromatográfia módszereivel ellentmon- dásos eredményekhez vezet. Jelentős eredményeket ért el az elmúlt években a szuperkriti- kusfluidum-kromatográfia modellezése, a retenciós mechanizmusok megértése területén. A levelező tagság elnyerése óta 25 tudományos közleményt publikált, amelyek összesített hatása: 86,5, közülük 18 közlemény Q1 besorolású folyóiratban jelent meg.

 

KOLLÁR LÁSZLÓ

1955-ben született Kaposváron. 2016 óta az MTA levelező tagja. A Veszprémi Vegyipari Egye- temen szerzett okleveles vegyészmérnöki diplomát 1979-ben. A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Kémiai Intézet Szervetlen Kémia Tanszékének egyetemi tanára. Szakterülete a koordinációs kémia és a homogén katalízis.

Legjelentősebb eredményeit az átmenetifém-katalizált enantioszelektív hidrogénezési és hidroformilezési reakciók vizsgálata, valamint jódalkének új funkciós csoportjainak ki- építése területén érte el. Az utóbbi években publikált fontosabb munkái a vinilaromások biomassza-alapú oldószerben történt hidroformilezése (Green Chemistry, 2016, 18, 842), a kavitand alapvázakon megfigyelt, kiemelkedő szelektivitású, palládiumkatalizált amino- karbonilezés (Journal of Organic Chemistry, 2017, 82, 390) és az izonitrilek beékelődési re- akciójával járó katalitikus szintézisek (ACS Omega, 2018, 3, 16118) területén születtek. Közle- ményeire 4000 független hivatkozás történt. Elismerései: Oláh György-díj, Akadémiai Díj, Széchenyi-díj.