Rólunk

A Szentágothai János Kutatóközpont a PTE korszerű, nemzetközi tudományszervezési és menedzsment normák szerint kialakított új intézménye, amely az élettudományi, élettelen természettudományi, valamint környezettudományi oktatás...

Tovább

Bejelentkezés

CAPTCHA
Ez a kérdés teszteli, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.

Bejelentkezés egyetemi azonosítóval


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TEHETSÉGES HALLGATÓK MENTORÁLÁSÁRA A NEMZETI TUDÓSKÉPZŐ AKADÉMIA PROGRAMJÁBAN

A Nemzeti Tudósképző Akadémia (NTA) 2021. szeptember 1-én az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával alakult meg, melynek célja az orvosbiológiai tudományokat magas szinten művelő kiemelkedő hallgatók anyagi és képzési támogatása egyetemi tanulmányaik során. A Pécsi Tudományegyetem (PTE) elkötelezett a orvosbiológiai tudományokat magas szinten művelni kívánó, kiemelkedő képességű hallgatók támogatásában, ezért 2021. novemberében az intézmény csatlakozott az NTA programjához és várja a hallgatók jelentkezését. A jelenlegi felvételi időszakban a NTA PTE kutatócsoportjaiba legfeljebb 5 fő felvételére van lehetőség. A Program a következő években várhatóan jelentősen tovább bővül.

A Program sikerességében kiemelkedő szerepe van a mentorálást biztosító kutatóknak/oktatóknak, így az alábbi felhívás alapján várjuk új lehetséges mentorok (ún. Szent- Györgyi Mentorok) jelentkezését! A korábban a programba felvételt nyert Mentoroknak nem szükséges ismét pályázatot benyújtani.

A Szent-Györgyi Mentorokkal szemben támasztott követelmények:

 • ✓  PhD tudományos fokozat

 • ✓  preferáltan olyan aktív kutatási pályázat, amely a Mentor laboratóriumában zajló

  kutatási tevékenységet finanszírozó pályázati költségvetési forrást is tartalmaz

 • ✓  az elmúlt öt évben legalább egy olyan eredeti levelező szerzőségű publikáció, amely minimum 5-ös impakt faktorú és/vagy az adott tudományterület felső 10%-ába tartozó folyóiratban jelent meg (az utóbbi csak abban a kivételes esetben alkalmazandó,

  ha az adott tudományterületen nincsenek 5-ös impakt faktorú újságok)

  A Szent-Györgyi Mentorok főbb feladatai:

 • ✓  lehetőséget nyújtanak a Hallgatóknak arra, hogy bekapcsolódjanak az általuk vezetett

  kutatócsoport tevékenységébe, biztosítják számukra a kutatási feltételeket

 • ✓  vállalják, hogy a személyesen is részt vesznek a Hallgatók képzésében, oktatják, vezetik

  a rájuk bízott tehetségeket

 • ✓  támogatják a Hallgatók tudományos kutatómunkája eredményeinek az egyetemi

  tanulmányok (osztott képzés esetén a BSc kezdetétől számított) 3. év végéig társzerzőként, az egyetemi tanulmányok végeztéig pedig első szerzőként való benyújtását egy SciMago Q1-es, legalább 3-as impakt faktorú nemzetközi folyóiratba

  ✓előadásokkal és neves külföldi kollaborációs partnereik (nemzetközi mentorok) meghívásával aktívan részt vesznek az NTA ösztöndíjasainak szervezendő szeminárium sorozatban (a nemzetközi mentorok utazási- és szállásköltségeit az NTA fedezi)

✓ felkérésre részt vesznek és előadást tartanak az NTA rendezvényein, különös tekintettel a tavaszi és őszi Nobel-díjasok és Tehetséges Diákok találkozóira

 

                                                             page2image19237104 

 

A mentorálással kapcsolatos további feltételek:

 • ✓  egy Szent-Györgyi Mentornak legfeljebb két mentorált hallgatója lehet

 • ✓  a Szent-Györgyi Mentorok mentorálási feladataikat részben megoszthatják egy általuk

  megnevezett junior mentorral (a junior mentoroknak PhD fokozattal kell rendelkezniük, de nem szükséges teljesíteniük a Szent-Györgyi Mentorokkal szemben állított további követelményeket)

  A Szent-Györgyi Mentorok főbb juttatásai és azok feltételei:

 • ✓  tevékenységük ellátásáért megbízási díj illeti meg őket, amelynek mértéke mentorált

  hallgatónként bruttó 150 000 Ft/hó

 • ✓  a megbízási díj egy részének kifizetése a vállalt feladatok és feltételek (kézirat

  benyújtása, hallgatói beszámoló elfogadása, stb.) teljesítéséhez kötött

 • ✓  a megbízási díj az adott hallgató junior mentorával részben megosztható

  A programba való bekerülés mindaddig nem von maga után kötelezettséget, ameddig az érintett Mentor nem rendelkezik mentorált Hallgatóval. Hallgató fogadása esetén biztosított további juttatásokról az NTA PTE szakmai vezetőjétől kérhet tájékoztatást.

  Az NTA képzési programjáról további információt a http://www.edu-sci.org/ oldalon olvashatnak.

  Jelentkezésüket a fenti feltételek alapján, az önéletrajzuk, az aktív kutatási támogatásaik és az elmúlt öt évben megjelent legjobb öt eredeti levelező szerzős közleményük paramétereinek (impakt faktorral együtt) beküldésével 2022. szeptember 22. napig az pte@edu-sci.org e-mail címre várjuk.

  A képzési program koordinálását és a megbízási díj folyósítását a Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány végzi a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával.

  Amennyiben komolyan érdeklődik a kiemelkedő orvosbiológiai/humán élettudományi kutatásokat végző hallgatók mentorálása iránt és a fentieknek mindenben megfelel, akkor jelentkezését örömmel várjuk!

  A programmal és a jelentkezéssel kapcsolatban érdeklődni lehet: NTA PTE – Képzési Iroda
  E-mail: pte@edu-sci.org