Rólunk

A Szentágothai János Kutatóközpont a PTE korszerű, nemzetközi tudományszervezési és menedzsment normák szerint kialakított új intézménye, amely az élettudományi, élettelen természettudományi, valamint környezettudományi oktatás...

Tovább

Bejelentkezés

CAPTCHA
Ez a kérdés teszteli, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.

Bejelentkezés egyetemi azonosítóval


Sejt és Szövettenyészet

 • Szolgáltatások
 • Munkatársak
 • Publikációk

Noha a sejttenyésztés, sejtek izolálása szövetekből triviálisnak tűnik első hallásra, viszont minden sejttenyészet más. A sejtek eredetüktől függően más ütemben nőnek, más és más a tápanyag igényük, más a fenntarthatóságuk időtartama. Sejtvonalaink között megtalálhatók a letapadó (adherens) és szuszpenzióban fenntartható sejtek. A daganatos sejtvonalak karakterizálva (mutációik ismeretében) állnak a megrendelők rendelkezésére. Sejtvonalaink között találhatók genetikailag módosított sejtvonalak, amelyek jól körülhatárolható kísérletekben alkalmazhatók. Sejtvonalaink emberi avagy állati eredetűek, jelenleg növényi sejtekkel nem végzünk kísérleteket.

Szolgáltatások

Sejt- és szövettenyésztés

A Sejt és Szövettenyészet Core Facility széles körű műszer- és eszközparkja segítségével lehetőséget nyújt személyre szabott sejt- és szövettenyészeteken alapuló kísérletek tervezésére, előkészítésére (adott sejtvonalak olvasztása, passzálása és kezelése), elvégzésére és az eredmények kiértékelésére. A kétdimenziós sejt- és szövettenyészeteken alapuló kísérleti összeállításon felül a felhasználóknak lehetőségük van komplex sejt- és szövettenyészeteken alapuló kísérleti modell felállítására. A felhasználóknak továbbá lehetőséget nyújtunk állati vagy humán szövetekből származó primér sejtek disszociálására illetve testfolyadékokból származó adott sejtpopuláció szeparálására.

A rendelkezésre álló sejtkultúrákat minden esetben saját igényeik szerint 37 °C-on, 5% CO2-ot és magas páratartalmat biztosító inkubátorokban tenyésztünk, majd a kísérleteket steril körülményeket biztosító lamináris fülkében végezzük.

Az alábbiakban kiemelt műszereken felül természetesen rendelkezünk a sejt- és szövettenyésztéshez szükséges elengedhetetlen műszerekkel és eszközökkel úgy, mint:

 • Sejtkultúrák monitorozására alkalmas mikroszkóp (EVOS XL Core Imaging System)
 • Inkubátorok
 • Sejttenyésztő fülkék (akár citosztatikummal történő kezelésre alkalmas)
 • Sejtvonalaink hosszú távon történő tárolására alkalmas nitrogéntartály
 • Különböző típusú tápfolyadékok


Extracelluláris vezikulák izolálása

Extracelluláris vezikulának nevezünk minden sejt által az extracelluláris térbe szekretált membránnal körülvett partikulát. A vezikulákat három csoportra különíthetjük méret és biogenezisük alapján, melyek lehetnek exoszómák, mikrovezikulák és apoptotikus testek. Ezek a vezikulák izolálhatók különböző testfolyadékokból (pl. vér, vizelet, anyatej stb.) vagy akár in vitro körülmények között tenyésztett sejtek felülúszójából. Apoptotikus testek és mikrovezikulák ülepítésére rendelkezünk nagy sebességű centrifugával, viszont exoszómák izolálására PEG-alapú izoláló módszert alkalmazunk.

Jelenleg az alábbi folyadékokból való izoláláshoz rendelkezünk exoszóma izoláló kitekkel:

 • vérszérum
 • vérplazma
 • vizelet
 • sejtfelülúszó
 • egyéb testfolyadék (pl. tej)


Műszerek

BIOBASE sejttenyésztő fülke

A BIOBASE sejttenyésztő fülke megfelelő környezetet biztosít a sejtvonalakkal történő alapvető módszerek és kísérleti összeállítások elvégzéséhez és az ehhez szükséges steril munkavégzéshez.NanoSight NS300

A Malvern NanoSight NS300 készüléke egy úgynevezett nanopartikula lekövető analízist (NTA) tesz lehetővé, amely segítségével vizsgálható nanopartikulák, többek között extracelluláris vezikulák méreteloszlása. A módszer egy fényszóráson alapul, melyben lézerrel megvilágított partikulák mozgásának mikroszkópos vizsgálata végezhető el egyénileg illetve összességében is. A műszer segítségével továbbá lehetőség van a partikulák Brown-mozgásának rögzítésére, ezzel meghatározva azok méretét és koncentrációját az adott közegben. A fluoreszcens mód a partikulák jelölését is lehetővé teszi kék és zöld lézerünk segítségével.

Detektálható partikulák mérettartománya: 10nm - 2000nm

Lézerek: 488nm (Blue), 532nm (Green)

Koncentráció: 109 partikula / ml

Az NS300 alkalmazható különböző hatóanyagszállító rendszerek fejlesztésében:

 • Virális vakcina kutatás
 • Nano-toxikológia és biomarker detekció
 • Fehérje aggregáció vizsgálata
 • Extracelluláris vezikulák karakterizálása különböző stádiumú betegségekben
 • Exoszómák és mikrovezikulák karakterizálása


QuantStudio™ 12K Flex Real-Time PCR System

A QuantStudio™ 12K Flex Real-Time PCR rendszer olyan rt-PCR technológián alapuló műszer, melynek segítségével viszonylag rövid idő alatt gén expresszió analízist (96-well plate) vagy akár egyidejűleg 384 miRNS profilozását végezhetjük el ugyanazon minta esetében. A kapott eredmények a műszer saját analízis szoftvere (Expression Suite) segítségével könnyedén kielemezhetőek.

Fluorofór kompatibilitás: Taqman és SyBR Green reagensek

Plate kompatibilitás: TaqMan Array Card (384-well)

                                  Fast 96-well plateGentleMACS Octo Disszociátor

A gentleMACS™ Octo disszociátor különböző szöveti minták disszociálását és homogenizálást teszi lehetővé egyszer használatos steril C és M csövei segítségével, ezzel is megelőzve a kontamináció lehetőségét. A felhasználók számára számos ready-to-use program áll rendelkezésre a következő minták homogenizálása céljából:

 • egér vagy humán tumor
 • egér vagy patkány neonatális szív
 • neurális szövet
 • egér lép, tüdő, lamina propria, izom, epidermisz és máj
 • egér vagy humán bőr


NanoShuttle™ technológia

A Greiner Bio-One mágneses sejttenyésztési technológiája révén a sejtek biokopmatibilis nanopartikulák, ún. NanoShuttle™-PL segítségével magnetizálhatóak. A magnetizálást követően a sejtek viszonylag rövid idő (24 óra) alatt háromdimenziós szferoid modelleket alkotnak. Ez a nagy áteresztőképességű módszer kompatibilis mind fluoreszcens mikroszkópia, Western blot, qRT-PCR, flow cytometria, viabilitás esszék és kemilumineszcens módszerekkel is.OctoMACS szeparátor

Az OctoMACS™ szeparátor egy olyan mágneses szeparáláson alapuló módszert tesz lehetővé, amely segítségével egyidejűleg akár 8 minta szeparálása is elvégezhető.  Mágnes jelenlétében az előzőleg MACS mikrogyöngyökkel megjelölt adott sejtpopuláció könnyen elválasztható a különböző típusú MACS oszlopok segítségével.

Kompatibilis MACS oszlopok:

 • MS column: sejtek pozitív vagy negatív szeparálásához
 • Large cell column: nagyméretű sejtek pozitív szeparálásához (pl. megakariociták)
 • M column: molekulák izolálásához (pl. RNS)


MPW-223c laboratóriumi centrifuga

Egy úgynevezett cytospin módszer segítségével sejtszuszpenzióban lévő sejtek könnyedén tárgylemezre koncentrálhatók további vizsgálatok céljából, mint például különböző festési eljárások. Ezen módszer kivitelezésére alkalmas az MPW-223c laboratóriumi centrifuga.LAS-4000 képalkotó rendszer

A LAS 4000 egy olyan kamerarendszeren alapuló műszer, amely kemilumineszcens vagy fluoreszcens gélek és membránok digitális képeinek készítésére alkalmas. A digitális kép segítségével pl. Western blot esetében lehetővé teszi a későbbi moláris tömegre vonatkozó vagy kvantitatív analízist.

Detekciós módszerek:

 • lumineszcens
 • fluoreszcens

Cserélhető fényforrások és filterek:

 • infrared
 • red
 • green
 • blue
 • UV


Quantstudio 3D Digital PCR

A QuantStudio 3D Digital PCR rendszer egy olyan chip technológián alapul, amely korszerű, megbízható és robusztus módszert biztosít digitális PCR elvégzéséhez egyidejűleg akár 24 chip esetében. A műszer abszolút kvantifikációs adatokat szolgáltat, tehát képes standard görbe nélkül kópiaszám/ μl értékben koncentráció meghatározására.

Alkalmazhatóság:

 • ritka allél detekció
 • pontos kópiaszám meghatározás
 • virus mennyiségének abszolút kvantifikációja
 • nukleinsav standard abszolút kvantifikációja
 • következő generációs szekvenálási könyvtárak abszolút kvantifikációja
 • alacsony szintű patogének kimutatása
 • alacsony szintű génexpresszió kimutatása

A műszer QuantStudio 3D AnalysisSuite Cloud szoftverével biztonságosan tárolható akár több száz QuantStudio 3D adat. Emellett a szoftver multi-chip analízis funkciójával az egyes minták közötti biológiai szignifikancia is megállapítható scatter plot-ok ábrázolása révén.Dr. Kvell Krisztián
docens
kvell.krisztian@pte.hu
20551
Dr. Bánfai Krisztina
tanársegéd
banfai.krisztina@pte.hu
29250
Dr. Mohamed Mahmoud Abdelwahab ElHusseiny
tanársegéd
elhusseiny.mohamed@pte.hu
29250
Garai Kitti
tanársegéd
garai.kitti@pte.hu
29250
Bóvári-Biri Judit
tanársegéd
bovari.judit@pte.hu
29250

2021

Publikációk

Soltani A, Kajtar B, Abdelwahab EHMM, Steib A, Horvath Z, Mangel L, Jaromi L, Pongracz JE. Is an Immunosuppressive Microenvironment a Characteristic of Both Intra- and Extraparenchymal Central Nervous Tumors? Pathophysiology (2021) 28:34–49. doi:10.3390/pathophysiology28010004.

 

2020

Publikációk

Boda F, Banfai K, Garai K, Kovacs B, Almasi A, Scheffer D, Sinkler RL, Csonka R, Czompoly T, Kvell K. Effect of Bitis gabonica and Dendroaspis angusticeps snake venoms on apoptosis-related genes in human thymic epithelial cells. J Venom Anim Toxins Incl Trop Dis. 2020 Dec 14;26:e20200057. doi: 10.1590/1678-9199-JVATITD-2020-0057. PMID: 33402885; PMCID: PMC7745260.

Papp H, Zeghbib S, Földes F, Banfai K, Madai M, Kemenesi G, Urbán P, Kvell K, Jakab F. Crimean-Congo hemorrhagic fever virus infection triggers the upregulation of the Wnt signaling pathway inhibitor genes. Virus Genes. 2020 Aug;56(4):508-514. doi: 10.1007/s11262-020-01759-z. Epub 2020 Apr 25. PMID: 32335793.

Papp E, Steib A, Abdelwahab EM, Meggyes-Rapp J, Jakab L, Smuk G, Schlegl E, Moldvay J, Sárosi V, Pongracz JE. Feasibility study of in vitro drug sensitivity assay of advanced non-small cell lung adenocarcinomas. BMJ Open Respir Res. 2020 Jun;7(1):e000505. doi: 10.1136/bmjresp-2019-000505. PMID: 32527872; PMCID: PMC7292226.

Kiss E, Abdelwahab EHMM, Steib A, Papp E, Torok Z, Jakab L, Smuk G, Sarosi V, Pongracz JE. Cisplatin treatment induced interleukin 6 and 8 production alters lung adenocarcinoma cell migration in an oncogenic mutation dependent manner. Respir Res (2020) 21:120. doi:10.1186/s12931-020-01389-x

2019

Publikációk

Abdelwahab, EMM; Rapp, J; Feller, D; Csongei, V; Pal, S; Bartis, D; Thickett, DR; Pongracz JE.: Wnt signaling regulates trans-differentiation of stem cell like type 2 alveolar epithelial cells to type 1 epithelial cells. Respiratory Research 20:1, 9 p. (2019)

Garai, K; Adam, Z; Herczeg, R; Katai, E; Nagy, T; Pal, S; Gyenesei, A; Pongracz, JE; Wilhelm, M; Kvell, K.: Artificial Neural Network Correlation and Biostatistics Evaluation of Physiological and Molecular Parameters in Healthy Young Individuals Performing Regular Exercise. Frontiers in Physiology 10 Paper: 1242, 11 p (2019)

Vas V, Háhner T, Kudlik G, Ernszt D, Kvell K, Kuti D, Kovács KJ, Tóvári J, Trexler M, Merő BL, Szeder B, Koprivanacz K, Buday L. Analysis of Tks4 Knockout Mice Suggests a Role for Tks4 in Adipose Tissue Homeostasis in the Context of Beigeing. Cells. 2019 Aug 5;8(8). pii: E831. doi: 10.3390/cells8080831.

Banfai K, Ernszt D, Pap A, Bai P, Garai K, Belharazem D, Pongracz JE, Kvell K. ‚Beige‘ Cross Talk between the Immune System and Metabolism. Front. Endocrinol.2019 May 24.  doi: 10.3389/fendo.2019.00369.7       

Banfai K, Garai K, Ernszt D, Pongracz JE, Kvell K. Transgenic Exosomes for Thymus Regeneration. Front Immunol. 2019 Apr 24;10:862. doi: 10.3389/fimmu.2019.00862.

Abdelwahab EMM, Pal S, Kvell K, Sarosi V, Bai P, Rue R, Krymskaya V, McPhail D, Porter A, Pongracz JE. Mitochondrial dysfunction is a key determinant of the rare disease lymphangioleiomyomatosis and provides a novel therapeutic target. Oncogene. 2019 Apr;38(16):3093-3101. doi: 10.1038/s41388-018-0625-1. Epub 2018 Dec 20.

2018

Publikációk

Feller D, Kun J, Ruzsics I, Rapp J, Sarosi V, Kvell K, Helyes Z, Pongracz JE. Cigarette Smoke-Induced Pulmonary Inflammation Becomes Systemic by Circulating Extracellular Vesicles Containing Wnt5a and Inflammatory Cytokines. Front Immunol. 2018 Jul 25;9:1724. doi: 10.3389/fimmu.2018.01724. eCollection 2018.

Boda F, Banfai K, Garai K, Curticapean A, Berta L, Sipos E, Kvell K. Effect of Vipera ammodytes ammodytes Snake Venom on the Human Cytokine Network. Toxins (Basel). 2018 Jun 25;10(7). pii: E259. doi: 10.3390/toxins10070259.

2017

Publikációk

Ernszt D, Banfai K, Kellermayer Z, Pap A4 Lord JM, Pongracz JE, Kvell K.PPARgamma Deficiency Counteracts Thymic Senescence. Front Immunol. 2017 Nov 6;8:1515. doi: 10.3389/fimmu.2017.01515. eCollection 2017.

Pénzes Á, Mahmud Abdelwahab EM, Rapp J, Péteri ZA, Bovári-Biri J, Fekete C, Miskei G, Kvell K, Pongrácz JE. Toxicology studies of primycin-sulphate using a three-dimensional (3D) in vitro human liver aggregate model. Toxicol Lett. 2017 Nov 5;281:44-52. doi: 10.1016/j.toxlet.2017.09.005.

Rapp J, Jaromi L, Kvell K, Miskei G, Pongracz JE. WNT signaling - lung cancer is no exception. Respir Res. 2017 Sep 5;18(1):167. doi: 10.1186/s12931-017-0650-6.

Vesel M., Rapp J., Feller, D., Kiss, E., Jaromi, L., Meggyes, M, Miskei, G., Duga, B., Smuk, G., Laszlo, T., Karner, I., Pongracz, J.E.: ABCB1 and ABCG2 drug transporters are differentially expressed in non-small cell lung cancers (NSCLC) and expression is modified by cisplatin treatment via altered Wnt signaling. 2017. Respiratory Research 18:52 DOI 10.1186/s12931-017-0537-6

Oldalak

Feliratkozás RSS - Sejt és Szövettenyészet csatornájára