Rólunk

A Szentágothai János Kutatóközpont a PTE korszerű, nemzetközi tudományszervezési és menedzsment normák szerint kialakított új intézménye, amely az élettudományi, élettelen természettudományi, valamint környezettudományi oktatás...

Tovább

Bejelentkezés

CAPTCHA
Ez a kérdés teszteli, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.

Bejelentkezés egyetemi azonosítóval


Sejt- és Szövettenyésztés

 • Szolgáltatások
 • Munkatársak
 • Publikációk

Noha a sejttenyésztés, sejtek izolálása szövetekből triviálisnak tűnik első hallásra, viszont minden sejttenyészet más. A sejtek eredetüktől függően más ütemben nőnek, más és más a tápanyag igényük, más a fenntarthatóságuk időtartama. Sejtvonalaink között megtalálhatók a letapadó (adherens) és szuszpenzióban fenntartható sejtek. A daganatos sejtvonalak karakterizálva (mutációik ismeretében) állnak a megrendelők rendelkezésére. Sejtvonalaink között találhatók genetikailag módosított sejtvonalak, amelyek jól körülhatárolható kísérletekben alkalmazhatók. Sejtvonalaink emberi avagy állati eredetűek, jelenleg növényi sejtekkel nem végzünk kísérleteket.

Amennyiben felkeltettük az érdeklődését lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségek egyikén:

Dr. Bánfai Krisztina
labor menedzser
banfai.krisztina@pte.hu
cellandtissuecf@pte.hu
+36-72/501-500/29200

Szolgáltatások

2D és 3D sejt- és szövettenyésztés

A Sejt és Szövettenyésztés Core Facility széles körű műszer- és eszközparkja segítségével lehetőséget nyújt személyre szabott sejt- és szövettenyészeteken alapuló kísérletek tervezésére, előkészítésére (adott sejtvonalak olvasztása, passzálása és kezelése), elvégzésére és az eredmények kiértékelésére. A kétdimenziós sejt- és szövettenyészeteken alapuló kísérleti összeállításon felül a felhasználóknak lehetőségük van komplex sejt- és szövettenyészeteken alapuló kísérleti modell felállítására. A felhasználóknak továbbá lehetőséget nyújtunk állati vagy humán szövetekből származó primér sejtek disszociálására illetve testfolyadékokból származó adott sejtpopuláció szeparálására.

A rendelkezésre álló sejtkultúrákat minden esetben saját igényeik szerint 37 °C-on, 5% CO2-ot és magas páratartalmat biztosító inkubátorokban tenyésztünk, majd a kísérleteket steril körülményeket biztosító lamináris fülkében végezzük.

Az alábbiakban kiemelt műszereken felül természetesen rendelkezünk a sejt- és szövettenyésztéshez szükséges elengedhetetlen műszerekkel és eszközökkel úgy, mint:

 • Sejtkultúrák monitorozására alkalmas mikroszkóp (EVOS XL Core Imaging System)
 • Inkubátorok
 • Sejttenyésztő fülkék (akár citosztatikummal történő kezelésre alkalmas)
 • Sejtvonalaink hosszú távon történő tárolására alkalmas nitrogéntartály
 • Különböző típusú tápfolyadékok


QIAGEN Ingenuity Pathway Analysis (IPA) szoftver analízis

Az IPA egy web alapú szoftveralkalmazás, amely lehetővé teszi a génexpresszióból, a miRNS microarray-ből származó adatok elemzését, integrálását és megértését. Az IPA használható kis léptékű, génlistákat generáló kísérletek elemzésére is. Az IPA lehetővé teszi a génekre, fehérjékre, vegyi anyagokra és gyógyszerekre vonatkozó célzott információk keresését, valamint kísérleti rendszerek interaktív modelljének felépítését. Az adatelemzési és keresési lehetőségek segítenek megérteni az adatok, konkrét célpontok vagy jelölt biomarkerek jelentőségét nagyobb biológiai rendszerek összefüggésében.

Jellemzők:

 • microRNA Target Filter
 • Molekulaaktivitás-előrejelző (MAP)
 • Biomarker szűrő
 • Útvonal elemzés, kanonikus útvonalak, átfedő útvonalak, útvonal importálás és pontozás


Extracelluláris vezikulák izolálása és karakterizálása

Extracelluláris vezikulának nevezünk minden sejt által az extracelluláris térbe szekretált membránnal körülvett partikulát. A vezikulákat három csoportra különíthetjük méret és biogenezisük alapján, melyek lehetnek exoszómák, mikrovezikulák és apoptotikus testek. Ezek a vezikulák izolálhatók különböző testfolyadékokból (pl. vér, vizelet, anyatej stb.) vagy akár in vitro körülmények között tenyésztett sejtek felülúszójából. Apoptotikus testek és mikrovezikulák ülepítésére rendelkezünk nagy sebességű centrifugával, viszont exoszómák izolálására PEG-alapú izoláló módszert alkalmazunk. A különböző testfolyadékokból izolált vezikulák segítségével betekintést nyerhetünk a különböző fiziológiás és patológiás állapotok molekuláris hátterébe. 

Jelenleg az alábbi folyadékokból való izoláláshoz rendelkezünk exoszóma izoláló kitekkel:

 • vérszérum
 • vérplazma
 • vizelet
 • sejtfelülúszó
 • egyéb testfolyadék (pl. tej)

Laborunkban lehetőség van az izolált vezikulák karakterizálására (méret és mennyiség alapján), melyet a Malvern NanoSight NS300 készülékével végzünk nanopartikula lekövető analízis (NTA) segítségével.

 3D szövettenyésztés NanoShuttle™ technológiával

A Greiner Bio-One mágneses sejttenyésztési technológiája révén a sejtek biokopmatibilis nanopartikulák, ún. NanoShuttle™-PL segítségével magnetizálhatóak. A magnetizálást követően a sejtek viszonylag rövid idő (24 óra) alatt háromdimenziós szferoid modelleket alkotnak. Ez a nagy áteresztőképességű módszer kompatibilis mind fluoreszcens mikroszkópia, Western blot, qRT-PCR, flow cytometria, viabilitás esszék és kemilumineszcens módszerekkel is.Műszerek

nCounter SPRINT Profiler

Az nCounter SPRINT Profiler működése egy újszerű digitális vonalkód technológián alapul, mely a célmolekulákhoz hibridizál. Ezt követően a digitális vonalkódot egy „single molecule” képalkotási technikával közvetlenül megszámolják, melynek eredménye egy nagyon pontos és érzékeny mennyiségi meghatározás. Az nCounter SPRINT Profiler platform lehetővé teszi közel 800 target egyidejű mérését 12 mintában mindössze 7 óra alatt. Képes továbbá viszonylag alacsony koncentrációjú mintákból is analízist végezni: RNS esetében 1 - 50 ng, DNS esetében 5 - 300 ng, protein esetében 250 ng - 2,5 μg, mely csupán egy rövid mintaelőkészítési folyamatot igényel. A nyers adatok elemzését, pedig az nSolver™ Analysis Software segítségével könnyedén elvégezhetjük.

Elérhető panelek és próbák:

SPRINT Profiler készüléken támogatott applikációk:

 • Génexpresszió (mRNS)
 • miRNS
 • DNS kópiaszám-eltérések (CNV)
 • lncRNS
 • Kromatin immunprecipitáció (ChIP-String)
 • Fehérje
 • Génfúziók

Bővebb információ a műszerről elérhető itt.NanoSight NS300

A Malvern NanoSight NS300 készüléke egy úgynevezett nanopartikula lekövető analízist (NTA) tesz lehetővé, amely segítségével vizsgálható nanopartikulák, többek között extracelluláris vezikulák méreteloszlása. A módszer egy fényszóráson alapul, melyben lézerrel megvilágított partikulák mozgásának mikroszkópos vizsgálata végezhető el egyénileg illetve összességében is. A műszer segítségével továbbá lehetőség van a partikulák Brown-mozgásának rögzítésére, ezzel meghatározva azok méretét és koncentrációját az adott közegben. A fluoreszcens mód a partikulák jelölését is lehetővé teszi kék és zöld lézerünk segítségével.

Detektálható partikulák mérettartománya: 10nm - 2000nm

Lézerek: 488nm (Blue), 532nm (Green)

Koncentráció: 109 partikula / ml

Az NS300 alkalmazható különböző hatóanyagszállító rendszerek fejlesztésében:

 • Virális vakcina kutatás
 • Nano-toxikológia és biomarker detekció
 • Fehérje aggregáció vizsgálata
 • Extracelluláris vezikulák karakterizálása különböző stádiumú betegségekben
 • Exoszómák és mikrovezikulák karakterizálása


QuantStudio™ 12K Flex Real-Time PCR System

A QuantStudio™ 12K Flex Real-Time PCR rendszer olyan rt-PCR technológián alapuló műszer, melynek segítségével viszonylag rövid idő alatt gén expresszió analízist (96-well plate) vagy akár egyidejűleg 384 miRNS profilozását végezhetjük el ugyanazon minta esetében. A kapott eredmények a műszer saját analízis szoftvere (Expression Suite) segítségével könnyedén kielemezhetőek.

Fluorofór kompatibilitás: Taqman és SyBR Green reagensek

Plate kompatibilitás: TaqMan Array Card (384-well)

                                  Fast 96-well plateQuantstudio 3D Digital PCR

A QuantStudio 3D Digital PCR rendszer egy olyan chip technológián alapul, amely korszerű, megbízható és robusztus módszert biztosít digitális PCR elvégzéséhez egyidejűleg akár 24 chip esetében. A műszer abszolút kvantifikációs adatokat szolgáltat, tehát képes standard görbe nélkül kópiaszám/ μl értékben koncentráció meghatározására.

Alkalmazhatóság:

 • ritka allél detekció
 • pontos kópiaszám meghatározás
 • virus mennyiségének abszolút kvantifikációja
 • nukleinsav standard abszolút kvantifikációja
 • következő generációs szekvenálási könyvtárak abszolút kvantifikációja
 • alacsony szintű patogének kimutatása
 • alacsony szintű génexpresszió kimutatása

A műszer QuantStudio 3D AnalysisSuite Cloud szoftverével biztonságosan tárolható akár több száz QuantStudio 3D adat. Emellett a szoftver multi-chip analízis funkciójával az egyes minták közötti biológiai szignifikancia is megállapítható scatter plot-ok ábrázolása révén.GentleMACS Octo Disszociátor

A gentleMACS™ Octo disszociátor különböző szöveti minták disszociálását és homogenizálást teszi lehetővé egyszer használatos steril C és M csövei segítségével, ezzel is megelőzve a kontamináció lehetőségét. A felhasználók számára számos ready-to-use program áll rendelkezésre a következő minták homogenizálása céljából:

 • egér vagy humán tumor
 • egér vagy patkány neonatális szív
 • neurális szövet
 • egér lép, tüdő, lamina propria, izom, epidermisz és máj
 • egér vagy humán bőr


ESCO sejttenyésztő fülke (C214)

Az Esco sejttenyésztő fülke megfelelő környezetet biztosít a sejtvonalakkal történő alapvető módszerek és kísérleti összeállítások elvégzéséhez és az ehhez szükséges steril munkavégzéshez.EuroClone citotoxikus biztonsági fülke (C214)

Az EuroClone s@femate 1.2 cyto biztonsági fülke lehetővé teszi a Sejt- és Szövettenyésztés Core Facility laborjában a citosztatikumokkal való biztonságos munkavégzést, melynek köszönhetően mind a munkafolyamatot végző személy, a minta és a környezet is védve marad a beépített 3 db H14 HEPA filternek köszönhetően. A fülke használatához védőruházat viselése, továbbá a citosztatikummal való munkavégzéshez szükséges szabályok betartása kötelező!

 LAS-4000 képalkotó rendszer

A LAS 4000 egy olyan kamerarendszeren alapuló műszer, amely kemilumineszcens vagy fluoreszcens gélek és membránok digitális képeinek készítésére alkalmas. A digitális kép segítségével pl. Western blot esetében lehetővé teszi a későbbi moláris tömegre vonatkozó vagy kvantitatív analízist.

Detekciós módszerek:

 • lumineszcens
 • fluoreszcens

Cserélhető fényforrások és filterek:

 • infrared
 • red
 • green
 • blue
 • UV


OctoMACS szeparátor

Az OctoMACS™ szeparátor egy olyan mágneses szeparáláson alapuló módszert tesz lehetővé, amely segítségével egyidejűleg akár 8 minta szeparálása is elvégezhető.  Mágnes jelenlétében az előzőleg MACS mikrogyöngyökkel megjelölt adott sejtpopuláció könnyen elválasztható a különböző típusú MACS oszlopok segítségével.

Kompatibilis MACS oszlopok:

 • MS column: sejtek pozitív vagy negatív szeparálásához
 • Large cell column: nagyméretű sejtek pozitív szeparálásához (pl. megakariociták)
 • M column: molekulák izolálásához (pl. RNS)


EuroClone s@femate 1.5 eco sejttenyésztő fülke (C214)

Az EuroClone s@femate 1.5 sejttenyésztő fülke megfelelő környezetet biztosít a sejtvonalakkal történő alapvető módszerek és kísérleti összeállítások elvégzéséhez és az ehhez szükséges steril munkavégzéshez.MPW-223c laboratóriumi centrifuga

Egy úgynevezett cytospin módszer segítségével sejtszuszpenzióban lévő sejtek könnyedén tárgylemezre koncentrálhatók további vizsgálatok céljából, mint például különböző festési eljárások. Ezen módszer kivitelezésére alkalmas az MPW-223c laboratóriumi centrifuga.Dr. Bánfai Krisztina
Laboratóriumi vezető
banfai.krisztina@pte.hu
29200
Dr. Kvell Krisztián
docens
kvell.krisztian@pte.hu
20551
Bóvári-Biri Judit
tanársegéd
bovari.judit@pte.hu
29200
Dr. Garai Kitti
adjunktus
garai.kitti@pte.hu
29200

2022

Publikációk

Voros-Horvath Barbara; Zivkovic Pavo; Banfai Krisztina; Bovari-Biri Judit; Pongracz Judit; Balint Gabor; Pal; Szechenyi Aleksandar: Preparation and Characterization of ACE2 Receptor Inhibitor-Loaded Chitosan Hydrogels for Nasal Formulation to Reduce the Risk of COVID-19 Viral Infection. ACS Omega 2022

2021

Publikációk

Abdelwahab ElHusseiny M M; Judit Bovari-Biri; Gabor Smuk; Janos Fillinger; Donald McPhail; Vera P Krymskaya;  Judit E Pongracz: Activated p53 in the anti-apoptotic milieu of tuberous sclerosis gene mutation induced diseases leads to cell death if thioredoxin reductase is inhibited. Apotosis 2021

Jaromi L.; Csongei V.; Vesel M.; Abdelwahab E.M.M.; Soltani A.; Torok Z.; Smuk G.; Sarosi V.; Pongracz J.E.: Kras and egfr mutations differentially alter abc drug transporter expression in cisplatin-resistant non-small cell lung cancer. International Journal of Molecular Sciences 2021

Abdelwahab Elhusseiny Mohamed Mahmoud; Bovari-Biri; Smuk Gabor; Harko Tunde; Fillinger Janos ; Moldvay Judit; Krymskaya Vera P; Pongracz Judit: Normalization of Enzyme Expression and Activity Regulating Vitamin A Metabolism Increases RAR-Beta Expression and Reduces Cellular Migration and Proliferation in Diseases Caused by Tuberous Sclerosis Gene Mutations. Frontiers in Oncology 2021

Csenki Zsolt; Garai Edina; Faisal Zelma; Csepregi Rita; Garai Kitti; Sipos Dóra Kánainé; Szabó István; Kőszegi Tamás; Czéh Árpád; Czömpöly Tamás; Kvell Krisztián; Poór Miklós: The individual and combined effects of ochratoxin A with citrinin and their metabolites (ochratoxin B, ochratoxin C, and dihydrocitrinone) on 2D/3D cell cultures, and zebrafish embryo models. Food and Chemical Toxicology 2021

Soltani A, Kajtar B, Abdelwahab EHMM, Steib A, Horvath Z, Mangel L, Jaromi L, Pongracz JE. Is an Immunosuppressive Microenvironment a Characteristic of Both Intra- and Extraparenchymal Central Nervous Tumors? Pathophysiology (2021) 28:34–49. doi:10.3390/pathophysiology28010004.

Garai Kitti; Adam Zoltan  Robert Herczeg; Krisztina Banfai;  Adam Gyebrovszki;  Attila Gyenesei; Judit E Pongracz; Marta Wilhelm; Krisztian Kvell: Physical Activity as a Preventive Lifestyle Intervention Acts Through Specific Exosomal miRNA Species-Evidence From Human Short- and Long-Term Pilot Studies. Frontiers in Physiology 2021

Weich Alexander; Rogoll Dorothee; Gawlas Sophia; Mayer Lars; Weich Wolfgang; Pongracz Judit; Kudlich Theodor; Meining Alexander; Scheurlen Michael: Wnt/β-Catenin Signaling Regulates CXCR4 Expression and [68Ga] Pentixafor Internalization in Neuroendocrine Tumor Cells. Diagnostics 2021

2020

Publikációk

Boda F, Banfai K, Garai K, Kovacs B, Almasi A, Scheffer D, Sinkler RL, Csonka R, Czompoly T, Kvell K. Effect of Bitis gabonica and Dendroaspis angusticeps snake venoms on apoptosis-related genes in human thymic epithelial cells. J Venom Anim Toxins Incl Trop Dis. 2020 Dec 14;26:e20200057. doi: 10.1590/1678-9199-JVATITD-2020-0057. PMID: 33402885; PMCID: PMC7745260.

Papp H, Zeghbib S, Földes F, Banfai K, Madai M, Kemenesi G, Urbán P, Kvell K, Jakab F. Crimean-Congo hemorrhagic fever virus infection triggers the upregulation of the Wnt signaling pathway inhibitor genes. Virus Genes. 2020 Aug;56(4):508-514. doi: 10.1007/s11262-020-01759-z. Epub 2020 Apr 25. PMID: 32335793.

Papp E, Steib A, Abdelwahab EM, Meggyes-Rapp J, Jakab L, Smuk G, Schlegl E, Moldvay J, Sárosi V, Pongracz JE. Feasibility study of in vitro drug sensitivity assay of advanced non-small cell lung adenocarcinomas. BMJ Open Respir Res. 2020 Jun;7(1):e000505. doi: 10.1136/bmjresp-2019-000505. PMID: 32527872; PMCID: PMC7292226.

Kiss E, Abdelwahab EHMM, Steib A, Papp E, Torok Z, Jakab L, Smuk G, Sarosi V, Pongracz JE. Cisplatin treatment induced interleukin 6 and 8 production alters lung adenocarcinoma cell migration in an oncogenic mutation dependent manner. Respir Res (2020) 21:120. doi:10.1186/s12931-020-01389-x

2019

Publikációk

Abdelwahab, EMM; Rapp, J; Feller, D; Csongei, V; Pal, S; Bartis, D; Thickett, DR; Pongracz JE.: Wnt signaling regulates trans-differentiation of stem cell like type 2 alveolar epithelial cells to type 1 epithelial cells. Respiratory Research 20:1, 9 p. (2019)

Garai, K; Adam, Z; Herczeg, R; Katai, E; Nagy, T; Pal, S; Gyenesei, A; Pongracz, JE; Wilhelm, M; Kvell, K.: Artificial Neural Network Correlation and Biostatistics Evaluation of Physiological and Molecular Parameters in Healthy Young Individuals Performing Regular Exercise. Frontiers in Physiology 10 Paper: 1242, 11 p (2019)

Vas V, Háhner T, Kudlik G, Ernszt D, Kvell K, Kuti D, Kovács KJ, Tóvári J, Trexler M, Merő BL, Szeder B, Koprivanacz K, Buday L. Analysis of Tks4 Knockout Mice Suggests a Role for Tks4 in Adipose Tissue Homeostasis in the Context of Beigeing. Cells. 2019 Aug 5;8(8). pii: E831. doi: 10.3390/cells8080831.

Banfai K, Ernszt D, Pap A, Bai P, Garai K, Belharazem D, Pongracz JE, Kvell K. ‚Beige‘ Cross Talk between the Immune System and Metabolism. Front. Endocrinol.2019 May 24.  doi: 10.3389/fendo.2019.00369.7       

Banfai K, Garai K, Ernszt D, Pongracz JE, Kvell K. Transgenic Exosomes for Thymus Regeneration. Front Immunol. 2019 Apr 24;10:862. doi: 10.3389/fimmu.2019.00862.

Abdelwahab EMM, Pal S, Kvell K, Sarosi V, Bai P, Rue R, Krymskaya V, McPhail D, Porter A, Pongracz JE. Mitochondrial dysfunction is a key determinant of the rare disease lymphangioleiomyomatosis and provides a novel therapeutic target. Oncogene. 2019 Apr;38(16):3093-3101. doi: 10.1038/s41388-018-0625-1. Epub 2018 Dec 20.

2018

Publikációk

Feller D, Kun J, Ruzsics I, Rapp J, Sarosi V, Kvell K, Helyes Z, Pongracz JE. Cigarette Smoke-Induced Pulmonary Inflammation Becomes Systemic by Circulating Extracellular Vesicles Containing Wnt5a and Inflammatory Cytokines. Front Immunol. 2018 Jul 25;9:1724. doi: 10.3389/fimmu.2018.01724. eCollection 2018.

Boda F, Banfai K, Garai K, Curticapean A, Berta L, Sipos E, Kvell K. Effect of Vipera ammodytes ammodytes Snake Venom on the Human Cytokine Network. Toxins (Basel). 2018 Jun 25;10(7). pii: E259. doi: 10.3390/toxins10070259.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Sejt- és Szövettenyésztés csatornájára