Rólunk

A Szentágothai János Kutatóközpont a PTE korszerű, nemzetközi tudományszervezési és menedzsment normák szerint kialakított új intézménye, amely az élettudományi, élettelen természettudományi, valamint környezettudományi oktatás...

Tovább

Bejelentkezés

CAPTCHA
Ez a kérdés teszteli, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.

Bejelentkezés egyetemi azonosítóval


Nagyintenzitású Terahertzes Laboratórium

 • Kutatási koncepció
 • Munkatársak
 • K+F+I eredmények
 • Szolgáltatások
 • Laboratóriumok, műszerek
 • Galériák

Nemlineáris terahertzes spektroszkópiát is lehetővé tevő, nagy energiájú és extrém nagy térerősségű ultrarövid terahertzes impulzusok előállítása és alkalmazása, új alkalmazási lehetőségek felkutatása az anyag-, az élet- és az orvostudományok területén.

Elektromos töltéssel rendelkező részecskék (elektronok, protonok valamint ionok) manipulálása, gyorsítása, fókuszálása, impulzusaik időbeli formázása az extrém térerősségű terahertzes sugárzás felhasználásával. A hadronterápia céljából kis bemenő protonenergiával megvalósítható laboratóriumi méretű protongyorsító elméletének kidolgozása. Egyciklusú extrém ultraibolya és röntgen tartományba eső sugárzás keltése Thomson szórással.

Az ELI (Extreme Light Infrastructure) program keretében az attoszekundumos fényimpulzusok létrehozása a terahertzes sugárzással segített magasharmonikus keltés módszerével.

Eddigi eredményeink: Optimális tervezési paramétereket adtunk meg a leképezést használó döntött impulzusfrontú THz gerjesztő elrendezésre. Kimutattuk, hogy a szokásos 800 nm-nél hosszabb pumpáló hullámhosszakat, valamint döntött impulzusfrontot használva félvezető anyagok (pl. ZnTe, GaP) alkalmasak a LiNbO3-hoz hasonló, vagy azt meghaladó THz keltési hatásfok elérésére. Kimutattuk, hogy LiNbO3 esetén az elérhető THz térerősség több, mint tízszeresre növelhető ~500 fs-os pumpáló impulzushossz alkalmazásával és a kristály alacsony hőmérsékletre való hűtésével. Ezzel a technikával az 1 THz körüli frekvenciatartományon lehetővé válik 10 mJ-t meghaladó energiájú, 100 MV/cm-t elérő térerősségű egyciklusú THz impulzusok előállítása.

További információ: Nagy térerősségű terahertzes tudomány

 • Optikai egyenirányításon alapuló gerjesztésű THZ-es sugárforrás – Magyar bejelentés száma: P1000514;Nemzetközi bejelentés száma: PCT/HU2011/000081
 • Optikai eszköz szélessávú nemlineáris optikai folyamatokhoz – Magyar bejelentés száma: P1000179; nk-i bej. száma: PCT/HU2011/000031
 • Összeállítás és eljárás elektromosan töltött részecskék manipulálására Magyar bejelentés azonosítója: 107592-13373d
 • Eljárás és berendezés nagyfeszültségű és nagyáramú gyors elektromos impulzusok plazma csatornában történő előállítására – Magyar bej: P1000368; Nki-i bej: PCT/HU2011/000069
 • Rövid periódusú undulátor – Magyar bejelentés: P1100452

A laboratórium hozzáférhető tudományos és ipari kutatások elvégzésére az alábbi főbb területeken:

 • Időtartománybeli terahertzes spektroszkópia (TDTS)
 • Terahertzes pumpa-próba vizsgálatok
 • Femtoszekundumos lézerek

Kapcsolat: Dr. Fülöp József (e-mail: fulop@fizika.ttk.pte.hu, tel.: +36 72 503 645)

 

 • Nagytisztaságú laboratóriumi tér kontrollált környezeti hőmérséklettel és páratartalommal.
 • Femtoszekundumos lézerek 80 mJ impulzusenergiáig és 7 W átlagteljesítményig.
 • A látható tartománytól a terahertzes tartományig optikai komponensek, műszerek és diagnosztikai eszközök.
 • Terahertzes források 10 µJ szintű impulzusenergiával és egyciklusú hullámformával.
 • Időtartománybeli terahertzes spektrométer 2,5 THz sávszélességgel (PTE Fizikai Intézetben).
 • Terahertz pumpa–terahertz próba spektroszkópiai berendezés hűthető mintatérrel.

Nagy intenzitású terahertzes kutatócsoport

Laboratórium