Rólunk

A Szentágothai János Kutatóközpont a PTE korszerű, nemzetközi tudományszervezési és menedzsment normák szerint kialakított új intézménye, amely az élettudományi, élettelen természettudományi, valamint környezettudományi oktatás...

Tovább

Bejelentkezés

CAPTCHA
Ez a kérdés teszteli, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.

Bejelentkezés egyetemi azonosítóval


Genomikai és kísérletes kardiológiai kutatócsoport

 • Kutatási koncepció
 • Munkatársak
 • Publikációk
 • Szolgáltatások
 • Laboratóriumok, műszerek
 • Galériák

A PARP-1 szerepe az MPK-1 expresszió és a MAPK útvonal aktívációjában oxidatív stressz körülményei között.

Bár a PARP-1 egy nukleuszban elhelyezkedő enzim, azonban ezen kívül a citoplazmából, mitokondriumból irányuló útvonalakra is hatással van. A PARP-1 által katalizált ADP-ribóz alegységekből felépülő elágazó láncok hossza a pár alegységtől a 200-as alegységig terjedhet, melyet azonban a poli(ADP-ribóz) glikohidroláz (PARG) nagy sebességgel képes lebontani. Az ADP-ribóz alegységek képesek kijutni a citoplazmába és mitokondriális depolarizációt indukálni, mely kiváltja az apoptózis indukáló faktor (AIF) kiáramlását oxidatív stressz hatására. A tanulmányok rávilágítanak arra, hogy a nukleáris PARP-1 indukálta ADP-riboziláció és az ADP-ribóz alegységek kapcsolatot létesítenek a nukleusz, citoplazma, mitokondrium és sejtfelszíni receptorokkal, azonban az ennek hátterében álló hatásmechanizmusról kevés adat áll rendelkezésünkre.

Kísérleteink során a PARP-1 enzimet gátoltuk specifikus inhibitorok, PARP-1 siRNS technika segítségével, mely a MAP kinázok gátlását eredményezte. Eredményeink igazolták, hogy a szabadgyökök által aktivált PARP-1 szabályozza JNK és p38 MAPkinázok aktivációját. A JNK és p38 MAP kinázok gátlását az emelkedett citoplazmatikus MKP-1 szint befolyásolta, melyet a PARP-1 gátlás idézett elő oxidatív stressz körülmények között. További eredményeink igazolták, hogy az MKP-1 elnyomás hatására a PARP-1 gátlás védő szerepe elmaradt, mely rámutat a JNK és p38MAP kinázok fontos szerepére az oxidatív stressz indukálta sejthalálban, továbbá az emelkedett MKP-1 szint mediálta PARP gátlás védőszerepére. Eredményeink felvetik azt a lehetőséget, hogy a fehérjék szabályozásán keresztül, közvetlenül kifejtheti a nukleáris PARP-1 a citoplazma felé közvetített mechanizmusát.

A poli-ADP-ribóz polimeráz (PARP-1) szerepe kardiovaszkuláris regenerációban.

A miokardium regenerációjában fontos szerepe van a PI3K- Akt útvonal aktíválódásának; korábbi adataink jelezték, hogy a PARP enzim gátlása aktíválja a PI3K-Akt útvonalat, illetve védi a sejteket a mitokondriális sejthalál indukciójától; így ezen folyamatok szerepet játszhatnak a regeneráció folyamatában.

Krónikus szívkárosodás modellként spontán hipertenzív patkány-modellt használtunk; vizsgátuk a PARP gátló vegyületek hatását a szívfunkcióra valamint a regeneráció folyamatára.Dr. Bock-Marquette Ildikó
tudományos főmunkatárs

Dr. Halmosi Róbert
docens

Dr. Deres László
tudományos munkatárs

Dr. Tapodi Antal
adjunktus
Antal.Tapodi@aok.pte.hu
+36 72 536001 /31656
Erős Krisztián
tudományos segédmunkatárs

Dr. Riba Ádám
PhD hallgató

Horváth Orsolya
PhD hallgató

Völgyiné Dózsa Tímea
laboratóriumi technikus

Halász Heléna
laboratóriumi technikus

Nem került feltöltésre publikáció...
 • Szabadalmak, protokolok, kollaborációs vizsgálatok
 • Tömegspektrometriás és kromatográfiás mérések
 • Proteomikai módszerek
 • HPLC, nanoLC, UHPLC, MALDI-TOF/TOF, ESI(APCI)-IT MS, ESI(Chip)-QQQ MS, NMR/µMRI
 • Sejtkultúrás labor
 • fluoreszcens mikroszkóp
 • flow cytometriás mérések
 • proteomikai vizsgálatok
 • nagyfelbontású kisemlős ultrahang vizsgálatok
 • Langendorf szív perfúziós rendszerek
KAPCSOLAT
Prof. Dr. Sümegi Balázs
Kutatócsoport Vezető
 
 
KAPCSOLAT
Prof. Dr. Tóth Kálmán
Kutatócsoport Vezető